Europas pelsdyr har brug for DIN underskrift!

5 January, 2023

Lad os sammen nå 1,4 millioner underskrifter for pelsdyrene og et pelsfrit Europa!

 

Pelsavl er dyremishandling

Det er intet mindre end grusomt at holde dyr som ræve og mink indespærret i små trådbure hele deres liv. Pelsavl bliver aldrig foreneligt med god dyrevelfærd.

Det har både forbrugere, modehuse og en lang række EU-lande for længst indset. Nu er det på tide, at EU tager konsekvensen og forbyder produktionen såvel som handlen.

Det er nu, der skal handles

Pelsindustrien har i årevis befundet sig i en alvorlig økonomisk krise pga. manglende efterspørgsel. Samtidig har Covid-19 kastet lys over den sundhedsmæssige risiko ved blandt andet minkavl.

Det har aldrig været mere åbenlyst, at pelsindustrien ikke hører fremtiden til, og derfor er det nu, kampen for et EU-forbud skal udkæmpes.

I EU er der momentum for et pelsforbud. 12 EU-lande har opfordret Kommissionen til at arbejde for et forbud. Desuden er Kommissionen i forvejen i gang med en omfattende revision af EU’s dyrevelfærdslovgivning, hvilket er en oplagt anledning til at forvise den europæiske pelsindustri til historiebøgerne.

Sammen kan vi opnå et pelsfrit Europa. Men pelsdyrene har brug for DIN underskrift.

Hvad er et borgerinitiativ, og hvorfor er det vigtigt?

Et europæisk borgerinitiativ er mere end bare en gigantisk underskriftsindsamling. Det specielle er, at EU-Kommissionen er forpligtet til at behandle forslaget, hvis det får 1 million gyldige underskrifter.

Derudover vil forslaget også blive fremsat i Europa-Parlamentet, som så har mulighed for at udtrykke sin støtte til forslaget. I den forstand er et europæisk borgerinitiativ lidt et hemmeligt våben, som garanterer, at politikerne kommer til at forholde sig til forslaget.

Nedenunder kan du læse den officielle tekst, som du kan blive medunderskriver på.

“Pelsdyravl er i sagens natur grusomt, og en stor del af EU-borgerne tager afstand fra det.

Det er umuligt at forbedre dyrevelfærden på pelsdyrfarme. Ingen dyr bør leve i bur, men det at holde naturligt vilde arter indespærret kan kun betegnes som yderst grusomt.

At holde og aflive dyr udelukkende med henblik på pelsproduktion er etisk uacceptabelt.

Adskillige udbrud af sars-CoV-2 på minkfarme har vist, hvilke folkesundhedsmæssige risici med udspring i manglende dyresundhed, der kan opstå i forbindelse med pelsproduktion.

Indførelsen af produktionsforbud udelukkende i nogle medlemslande fører til en skævvridning af markedet for pelsprodukter fra opdrættede dyr, fordi det favoriserer forhandlerne i de medlemslande, hvor der ikke er noget produktionsforbud, på bekostning af forhandlerne i de EU-lande, hvor der allerede er indført direkte forbud.

Det er allerede blevet forbudt at sælge pelsprodukter på de indre markeder i flere områder og territorier – dette omfatter skind fra hunde og katte i hele EU.

Som svar på opfordringerne fra mange medlemslande opfordrer vi som EU-borgere Kommissionen til ved lov at forbyde:

- at holde og aflive dyr udelukkende eller hovedsagelig med henblik på pelsproduktion

- at markedsføre pels fra opdrættede dyr samt produkter, hvori denne type pels indgår, på EU-markedet.”

 

Har du lyst til at støtte vores arbejde og hjælpe dyrene, så bliv medlem i dag og gør en forskel