Hvornår er det minkens tur?

28 oktober, 2020

Anima har i dag, 28. september 2020, overleveret 23.253 underskrifter til fødevareminister Mogens Jensen på vegne af de mange danskere, som indtil videre har skrevet under på et forbud mod minkavl i Danmark. 

Underskrifterne er blevet overleveret i forbindelse med dagens samråd i Folketinget, hvor Mogens Jensen er blevet bedt om at forholde sig til minkproduktionen i Danmark og fremtiden for dette erhverv.

Sammen med underskrifterne har vi overleveret nedenstående brev.

Vi fortsætter med at indsamle underskrifter, så vi kan lægge større pres på politikerne, mens debatten om minkavl skrider frem. Jo flere, vi står sammen, jo bedre.
Skriv under i dag og støt et forbud mod minkavl i Danmark:


Skriv under: Forbyd minkavl i Danmark

Ønsker du også et forbud mod minkavl i Danmark? Skriv under i dag!

Kære Mogens Jensen

Som du måske ved, har dyreværnsorganisationer i Danmark – heriblandt Anima – i årevis advokeret for, at minkavl burde forbydes. Og vi har mange danskere i ryggen.

23.253 danskere har indtil videre vist deres opbakning til Animas underskriftsindsamling for et forbud mod minkavl og tilkendegivet, at de ønsker et Danmark uden minkavl. Opbakningen fra befolkningen er strømmet til, og den er voksende. 

Den seneste tids fokus på minkavl, som følge af den ulykkelige situation med tiltagende smitte med covid-19 og aflivning af millioner af mink på de danske minkfarme, har endnu en gang sat minkavl på dagsordenen og åbnet debatten om, hvorvidt Danmark stadig skal være et land, der huser denne produktion.   

Med dette in mente og med de mange tusind underskrifter fra danskerne i ryggen, opfordrer vi til, at ministeren nu genovervejer muligheden for en kontrolleret udfasning af minkavl i Danmark.

Lande som England, Østrig, Norge, Belgien, Luxembourg, Serbien, Tjekkiet, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Bosnien-Herzegovina, Frankrig og Holland har allerede indført forbud mod minkavl, og flere lande er på vej. 

Snart er Danmark blandt de sidste lande i Europa, der holder gang i en produktion, som både lande, forbrugere og modeindustrien vender ryggen, og som kan have alvorlige dyrevelfærdsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. 

Allerede i 2009 fik vi forbudt ræveavl bl.a. ud fra begrundelsen, at disse rovdyr ikke har mulighed for at udleve deres naturlige instinkter i burene, og at dyrevelfærden ikke kan sikres under produktionsforholdene i industrien - de samme dyreetiske argumenter gør sig gældende for mink.

Økonomisk er det yderligere problematisk at bruge mange midler på at holde liv i en produktion, der har været tabsgivende i flere år, og hvis bidrag til den danske beskæftigelse er meget begrænset.

På vegne af de 23.253 danskere, der indtil nu har skrevet under for, at minkproduktionen i Danmark skal udfases:
Vi håber, at du som landets fødevareminister kan se behovet for at genåbne diskussionen og arbejde hen mod en udfasning af minkavl i Danmark - til fordel for både dyr og mennesker.

Bedste hilsner

Joh Vinding
Direktør, Anima