Kære Illum. Det eneste vi ønsker os til jul, er en pelsfri politik!

18 november, 2019


Skriv under og bed Illum stoppe salg af pels!


Dyrene i pelsindustrien lever hele livet indespærret i trange trådbure. Her er de berøvet alt, hvad der for dem hører til et naturligt og godt liv. Til sidst lider de en smertefuld død.

Når man kender den sande historie om pels - og når man har set frygten, afsavnet og lidelsen i en burrævs øjne - så fremstår pelskraven eller -frakken pludselig ikke så smuk. Pelsproduktion er et barbarisk foretagende, som ikke hører til i 2019!

Derfor har vi nu ét stort juleønske til Illum: Stop salg af pels! 
Skriv under, hvis du også ønsker dig en pelsfri politik fra Illum i julegave. 


Anima har siden 2002 arbejdet på at få udfaset brugen af pels i mode, og i dag tæller den pelsfri liste over 200 mærker, der alle siger nej til at forhandle pels. Men i modsætning til eksempelvis Magasin, der blev pelsfri helt tilbage i 2012, er Illum er blandt de få forretninger, der uforståeligt nok stadig sælger pels. 

Pelsproduktionen kan ikke forsvares!

Hos Anima mener vi ikke, at pelsdyravl kan forsvares! Livet i de små bure er enormt stressende for dyrene, og dyrene er frygtsomme over for mennesker. Selv dyr, som ikke umiddelbart udviser tegn på frygt, har instinkter og behov, som aldrig kan „avles væk“. Det gælder bl.a. bevægelsesbehov, sociale behov og artsbestemt adfærd, som ikke kan opfyldes i de små bure.

Dyrene i pelsindustrien lider en smertefuld død. Ræve dræbes ofte ved at få tilført strøm gennem mund og endetarm - en drabsmetode, der fremkalder smerter som ved et hjerteanfald. Alt det føler ræven, mens den stadig er i live. Mink bliver gasset, hvilket også er pinefuldt for dyrene, fordi de kæmper imod gassen.

Pels fra vildtfangede dyr er også meget problematisk. Dyrene fanges i fælder, hvor de risikerer at lide i flere dage, inden de dør af deres skader eller bliver slået ihjel af jægerne. Rævesakse, som er blandt de mest benyttede og brutale fælder, fastholder dyrene med  skarpe tænder, hvilket påfører dem betydelig smerte. Nogle dyr går i panik og bliver så frustrerede, at de bider deres egne lemmer af for at undslippe. 

Pels er på vej ud!

Anima har siden 2002 arbejdet på at få udfaset brugen af pels i mode, og i dag tæller den pelsfri liste over 200 mærker, der alle siger nej til at forhandle pels. Også internationalt er der en markant bevægelse væk fra brugen af pels. 

Efter pres fra Anima og andre organisationer over hele verden, tilsluttede Prada sig i år til den lange liste af store modehuse, der tager afstand fra pels. På listen er allerede ikoniske modehuse som Gucci, Versace, Burberry, Chanel og Armani. 

Udviklingen går altså den rigtige vej, og ved fortsat at lægge pres på de modehuse og forretninger, som endnu ikke har droppet pelsen, kan vi gøre en ende på dyrenes lidelser.


Skriv under og bed Illum stoppe salg af pels!