Skriv under for afvikling af burægproduktion

14 april, 2018

Burhøns lever under kummerlige forhold. Skriv under for at hjælpe os med at afvikle burægproduktion og redde tusindvis af høns fra et liv bag tremmer:


Skriv under: Burhøns i Danmark, nej tak!

Burhønens liv fra start til slut
Burhønsenes liv starter på et rugeri, hvor der kunstigt udruges millioner af kyllinger hvert år. Halvdelen af dem - hanekyllingerne - bliver slået ihjel kort efter klækningen. De er værdiløse i ægindustrien, da de ikke kommer til at lægge æg og samtidig er for små til, at de kan bruges i kødproduktionen. De bliver smidt væk, som var de affald. Hønekyllingerne kommer videre til en såkaldt hønnikeopdrætter, hvor de skal være til de begynder at lægge æg.

Hos hønnikeopdrætteren er der ingen regler for, hvor mange kyllinger der må stuves sammen i burene. Dag ud og dag ind står de på burets hårde gulv af trådnet, og i takt med at de vokser sig større, bliver der mindre og mindre plads. Til sidst står de så tæt, at de næsten ikke kan bevæge sig.

Når kyllingerne bliver til voksne høns, og de begynder at lægge æg, bliver de flyttet over i selve ægproduktionen. Her fortsætter deres liv i et lille bur, hvor der ikke er plads til, at de kan strække vingerne ud - hver høne har lidt mere plads end, hvad der svarer til ét A4-ark. Hønerne har ikke krav på dagslys i produktionshallen, og de kommer aldrig udenfor. Derfor bruger man elektrisk lys til at holde deres produktion af æg på det ønskede niveau. De kan ikke skrabe i jorden (fouragering), løbe eller flyve og ser aldrig dagslys. 

Skriv under for hønsene
Anima arbejder benhårdt for at gøre buræg til fortid. Burene bliver aldrig god dyrevelfærd. Skriv under for at hjælpe os med at afvikle burægproduktion og redde tusindvis af høns fra et liv i fængsel:


Skriv under: Burhøns i Danmark, nej tak!