Anima er en velgørende forening. Vores formål er at hjælpe så mange dyr som overhovedet muligt, og det kan kun lade sig gøre, fordi mange støtter og bakker op.

Hvordan bruger vi penge i Anima?
Anima blev startet for 20 år siden af studerende og har udviklet sig fra, at foreningens eneste midler var kontanter i en cigarkasse til at være en international organisation med ansatte i mange lande.

Men fordi foreningen har kendt til trange tider, er det at være omkostningseffektiv en vigtig del af foreningens DNA. Ved at bruge vores midler så effektivt som muligt, så sikrer vi både, at foreningen er levedygtig i vanskelige tider, og at vi har midler til at gribe gode muligheder for at skabe forandring for dyrene, når de byder sig.

Indtægter
Animas indtægter stammer primært fra private dyrevenner. De gaver og kontingenter, vi modtager, udgjorde i 2020 ca. 8,8 millioner kr. Det er 88% procent af de samlede indtægter for året.

Samtidig har vi haft stigende indtægter fra legater. Dette er typisk penge til større projekter, som oftest foregår i flere lande og over en årrække. Et eksempel på dette er vores arbejde for at hjælpe slagtekyllinger, hvor den samme kampagne har løbet over flere år og opnået stærke resultater. Vi blev i 2020 tildelt legat på ca 5,5 millioner kr, men heraf er næsten 5 millioner kr. hensat til kommende år, fordi der er tale om langsigtede projekter. 

Anima har en klar målsætning om at øge antallet af private bidragsydere i de kommende år. Det er med mange støtter i ryggen, at vi stærkest kan tale dyrenes sag.

Udgifter
Anima havde i 2020 udgifter for 17.818.407 kr

1. Ansatte
Animas største udgift og styrke i forhold til at stoppe dyremishandling er foreningens ansatte. Der var i 2020 ved årets udgang 22 fuldtidsansatte eller deltidsansatte, der arbejdede ca. 30 timer, samt en række freelancere og studentermedhjælpere. 

Det er vores medarbejdere, der driver kampagner, taler med politikere og virksomheder. Kort sagt gør de alle de ting, der i sidste ende bliver til konkrete resultater for dyrene. Derfor er lønudgifter noget, vi er glade for at bruge penge på. 

I det forgange år lykkedes det bl.a at overbevise nogle af de største supermarkeder om at droppe turbokyllinger og på den måde hjælpe millioner af dyr. Vi lavede en kampage, der indsamlede 45.000 underskrifter for en ny kattelov, som nu er vedtaget. Samtidig satte vi spot på burhøns, der endte med at regeringen lovede et forbud mod burene. Vi gennemførte redninger af ræve og chinchillaer fra pelsfarme, og arbejde med store designere, som droppede pels fra deres kollektioner.
Du kan se vores vigtigste historiske fremskridt her.

I 2020 brugte vi 7.720.122 kr på ansatte til at kæmpe dyrenes sag. Vores bestyrelse arbejder til gengæld frivilligt. I det hele taget har vi stor gavn af frivillige til at hjælpe os med alt fra programmering til rådgivning og kampagner og events. 

Fordi medarbejdere er den vigtigste ressource, så arbejder Anima løbende på at kunne tilbyde en løn, der gør det muligt at fastholde vores medarbejdere.

2. Projekter og kampagner
I takt med at Anima er blevet en international organisation, bruger vi mange penge på projekter uden for Danmark. 

I 2020 lavede vi aktiviteter, projekter og kampagner for 10.098.285

Heraf lavede vi aktiviteter, der bidrog til indsamling for 1.672.227 kr.

Beløbet dækker både kampagner i Danmark og vores mange internationale projekter og partnerskaber. Du kan se nogle af vores vigtigste internationale sejre her

3. Administration
Administrative udgifter er nødvendige for at holde en forening i gang, men det er også noget, som vi gerne vil holde så lavt som muligt.

Administrative udgifter er poster som telefoni, betaling for at have en bankkonto, it-udstyr og lignende. I alt beløb disse sig i 2020 til 338.898 kr. Inkluderer man udgifter til husleje bliver det i alt ca 4% af Animas udgifter for året.

Formue
Anima har som målsætning at kunne navigere sikkert gennem kriser og turbulens. Derfor er det vores målsætning at have en formue, der svarer til mindst 6 måneders normal drift for foreningen.

Dette tillader os både at arbejde stabilt, men også at bruge vores formue til at gribe særligt gode muligheder for at lave kampagner for dyrene, når disse byder sig. Et eksempel på dette er fx at vi kunne ansætte flere medarbejdere til vores kampagne for kyllinger, da vi øjnede mulighed for fremskridt. Det gjorde, at vi lave flere oplysningskampagner og gå i dialog med flere firmaer, hvilket førte til store resultater, som ellers havde været svære at opnå, som handlede for at hjælpe dyrene. Samtidig havde vi mulighed for at lave store reklamekampagner for at gøre opmærksom på kyllingernes situation.