ABER I DYREFORSØG
Primater er de dyr, som de fleste mennesker intuitivt mener deler de egenskaber, som udgør kernen i det at væremenneske. I hvert fald til en vis grad. De er intelligente, har følelser, er i stand til at bruge værktøj og lever i komplekse sociale flokke. Måske er det ikke så underligt, når man tænker på, at vi deler 90% af vores DNA med primater. Netop pga. deres lighed med mennesker anvendes mange primater desværre til smertefulde dyreforsøg. Forsøg for at stoppe sygdomme som aids og hepatitis har anvendt tusinder af primater, der kunstigt er blevet inficeret med sygdommen dog uden at det har kunne føre til en kur, simpelthen fordi mennesker og andre dyr i sidste ende har reageret forskelligt på medicinen og ikke har præcis samme sygdomsforløb.
Der hvor der er en stor lighed mellem aber og mennesker er i primaternes evne til at opleve lidelse. En primat, der bliver indespærret i et goldt metalbur uden kontakt med andre artsfæller, foruden den som foregår gennem metalbarrer, oplever intens frustration. En frustration der ikke er meget forskelligt fra, hvordan et menneske ville opleve situationen. Den lidelse dyrene oplever giver stærke etiske grunde til ikke at anvende dem til forsøg.

EUs forsøgsdirektiv
Et flertal af medlemmer i Europaparlamentet krævede i 2009 i en skriftlig erklæring under behandling i EU-parlamentet et stop for brug af menneskeaber og aber fanget i naturen til dyreforsøg. Samtidig krævede parlamentet en tidsplan for udfasning af brug af alle andre aber i dyreforsøg og at arbejdet for at finde alternativer intensiveres.

Desværre blev den politiske proces kortsluttet og der er stadig mulighed for at bruge aber i forsøg. Derfor fortsætter arbejdet for at oplyse om dyrenes forhold og sætte fokus på de områder, hvor borgere og virksomheder kan være med til at stoppe handlen. Du kan bl.a. hjælpe ved at støtte denne underskriftsindsamling for at stoppe transporten af babyaber til forsøg i vesten.