sælunge ligger på isen

Hvert år dræbes sæler for deres pels. Med køller og kroge bliver de på brutal vis slagtet og den største jagt foregår i Canada. I visse tilfælde efterlades ungerne efter at deres mor er blevet aflivet.

Anima har arbejdet for at stoppe udnyttelsen af sæler i mange år. Det har bl.a. resulteret i et forbud mod handel med sælpels fra Canada i EU. Men jagten foregår stadig, selvom den er blevet mindre.

Ekstrem dyremishandling del af jagten!
Nedenstående vidneudsagn blev givet af sæljægere til Canadas fiskeriministerie og beskriver hvordan jagten foregår. Vi har fået adgang til disse udtalelser gennem aktindsigt. På trods af udpenslingen af grov dyremishandling, så er kun 7 personer blevet sigtet. Ingen personer er i jagtens mere end 100-årige historie blevet dømt for overtrædelse af dyreværnsloven.

Jæger slår sæler med kølle

Baggrundsviden:
· Brug af 22 kaliber rifler til skydning af sæler er blevet forbudt af dyreværnshensyn. Riflerne er ikke kraftige nok til at dræbe sæler hurtigt.
· Når sælmødre dræbes og deres unger efterlades på isen, har de ingen mulighed for overlevelse. I alle tilfælde vil babysælen sulte langsomt til sin død.

Vidneudsagn
Inden den 8. marts 1998 blev de fleste hunner dræbt, mens hvalpen stadig var i dem. Jeg så syv hvalpe smidt over bord efter hunnen var blevet pelset. Jeg tog selv to ud. Mig og en anden jæger blev enige om at det var chokerende, og at der burde være en anden måde at jage sæler på. Det var hvalpesæsonen marts '98 fordi jeg observerede, at der var hvalpe på otte af ti isflager og moderkager og skrald efter fødslen. Engang kan jeg huske, at den unge sæl så sine forældre blive trukket ombord. Han stirrede på båden mens vi sejlede væk. Hvalpene blev ikke dræbt, men efterladt på isen.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juni 10/98

Jeg så nogle mødresæler dræbt, hvor hvalpen faldt ud på dækket og stadig var i live. X fortalte mig, at jeg skulle kaste det over bord, så det gjorde jeg. Den kravlede op på en isflage. Moderen var fuld af mælk, mælken løb ud på dækket, hvor hvalpen faldt ud.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Cyril Furlong, Department of Fisheries and Oceans, Juni 24/98

Jeg var til stede når hunsæler blev pelset, og så hvalpene falde ud af hunnen på dækket. Jeg har set det ske to gange og ved, at det skete otte til ti gange på den første tur. Jeg ved dette skete pga. samtaler jeg havde med besætningen. De to hvalpe jeg så på dækket var i live. Hvalpene blev smidt over bord, og engang så jeg en af hvalpene svømme i vandet. Jeg ved ikke hvad der sker med hvalpene.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Cyril Furlong, Department of Fisheries and Oceans, Juli 3/98, 15:33

Jeg har set en hun blive pelset og hvalpen faldt ud da de skar hende op. Denne her sæl havde været død i et stykke tid. Det var den dag vi fangede 170. Nogen kommenterede: ”Hvis bare Greenpeace kunne se det her.”
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juni 22/98, 15:15

Vi tog hun-sælerne og efterlod ungerne på isen. Jeg var på dækket, da en unge faldt ud af en hun-hættesæl og jeg pelsede sælen sammen med to andre besætningsmedlemmer. Jeg kan ikke huske, hvem de var. Hvalpen var i live, da den faldt ud. Jeg dræbte hvalpen og smed den over bord.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juli 6/98, 3:51

Vi jagede voksne sæler ved flere lejligheder og efterlod ungerne på isen. Hættesælerne fødte deres unger, mens vi var derude på jagt. Det skete, at vi tog sæler inden de havde født deres unger ved et tilfælde. Jeg så en hvalp falde ud på dækket mens hunnen blev pelset. Hvalpen var i live og blev smidt overbord. Hvalpen var i live og svømmede i vandet. Hvalpen kravlede op på isen.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Cyril Furlong, Department of Fisheries and Oceans, Juli 6/98, 11:11

sælunge ligger på isen indspurt i blod

Mit arbejde var at pelse sæler og at bruge geværet. Jeg var til stede, da hun-hættesælen blev pelset og en ung hvalp faldt ud på dækket. Det skete 8 eller 10 gange. Der kom mange kommentarer f.eks.: Hvis bare vi havde et videokamera, så kunne vi tjene en formue, og: De skulle aldrig have tilladt os at komme her ud og dræbe dem.

Der var mange gange, hvor hannen og hunnen blev dræbt og taget om bord og ungen blev efterladt på isen. Nogen gange havde ungen blod på sig, fordi den lige var blevet født. Vi dræbte omkring 550 sæler på turen, heraf var omkring 400 hættesæler og mindst 150 var hunner.

Sælerne var altid i et net i speedbåden når de blev halet om bord, der var mange kaliber 22 riffelpatroner blandt sælerne. De lå ofte på dækket af langlinen, og jeg så obervatøren Rex Hodder samle dem op og kaste dem over bord. Han må have vidst, at 22-geværene blev anvendt. De laver endda en anden lyd end de tungere rifler. Der blev gjort en stor indsats for at at skjule dem fra Rex Hodder. De blev rakt ned gennem skakterne i maskinrummet. De blev holdt i hylstre, når de var i de to speedbåde. Vi fangede omkring 3000 sæler på turen. Vi tog hjem omkring d. 21. april 1998. Jeg tror ikke at kaliber 22-riflen er kraftfuld nok til at dræbe selv beater sæler (unge sæler der stadig er ved at lære at svømme). Jeg har ofte set sæler der er i live, efter vi har hejset dem ud af speedbådene. Så dræber vi dem helt med en hakapik.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juni 24/98, 19:40

For alle de hunner vi tog, blev hvalpene efterladt på isen. Hvalpen blev efterladt på isen og hunnen blev dræbt og taget med om bord.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juli 14/98

stor gruppe sæler ligger slagtet på isen, som er totalt indsmurt i blod. Et fangsskib er forankret ved siden af de dræbte sæler

Nogen gange bad han mig dræbe hannen og hunnen og nogen gange kun om at dræbe hunnen. Hvalpene blev altid efterladt. Det virkede som om han bad mig dræbe alting, når der ikke var så mange sæler. Nogen gange var sælerne ikke så gamle for der var stadig blod fra hvor de var født.

Når dagen var slut, ville alle hjælpes ad om at pelse sæler. Der var to eller tre, som blev skåret ud af hunnen, mens hun blev pelset, de blev dræbt og smidt over bord. Der var meget snak om det var en god ting at gøre. Alle var klar over det skete.

På den bedste dag vi havde, tog vi omkring 180. Vi tog både hunner og hanner den dag, og det var mod slutningen af turen. Der var mange hvalpe rundt omkring, og de blev alle efterladt på isen. Dagen efter dræbte vi nogen hunner der var sammen med hanner og unger.

Fire af os var til stede da ungerne blev skåret ud af hunnen, X var også klar over, at det skete. Vi tog omkring 800 sæler på turen og omkring ¼ eller flere var hunner.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juli 10/98, 19:15

Under den anden tur efterlod vi 15-20 unger efter at have dræbt familien. Der blev begået fejltagelser ved at dræbe drægtige hun-hættesæler, hvilket skete omkring 6 gange, men de faldt aldrig ud på dækket. Jeg er en erfaren sæljæger, så jeg vidste de var drægtige. Vi gemte ikke kødet, så hvalpen blev smidt over bord med kadaveret.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, August 11/98, 16:50

Det skete et par gange, at vi tog han- og hun-sælerne, og efterlod ungen på isen. Jeg observerede to gange, hvor hvalpe faldt ud af hunnen, mens denne blev pelset. De to hvalpe jeg observerede var i live, og blev kastet over siden af båden. Jeg så disse hvalpe kravle op på isen efter vi havde smidt dem over bord.

Jeg dræbte nok 3-400 sæler med kaliber 22-riflen. Der var samtaler mellem skipper, mig og besætningen, om at gemme kaliber 22-riflerne fra observatøren.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juni 29/98, 10:45

Efter at hunnerne var blevet pelset og hvalpene var faldet ud på dækket, blev hvalpene smidt over rælingen. Jeg så et par stykker bevæge sig i vandet efter båden. De lod til at være i live og svømmede. Vi så en sælunge prøve at komme op på en isflage. Så vidt jeg ved, så kom den ikke op. Det var forstyrrende at se sæler der plaskede rundt i vandet, mens de prøvede at komme op på isen.
Sæljægers vidneudsagn, afhørt af Fergus Foley, Department of Fisheries and Oceans, Juni 28/98, 16:30