Under dække besøgte 2 svenske journalister en række almindelige danske griseopdræt. De ting de så, er desværre ligeså almindelige som de var chokerende.

Journalisternes optagelser viste bl.a. overtrædelser af selv de simpleste lovkrav til industriopdræt af grise. Blandt de krav som ikke blev overholdt, var for lidt plads til dyrene, ulovlig indretning af staldene, manglende belysning og manglende rodemateriale til grisene.

Det er ikke fordi kravene ikke er ret beskedne i forvejen. En almindelig slagtegris på 100 kg. kan således højest håbe at boltre sig på 0,65 m2.

De tydelige lovovertrædelser fik Anima til at melde de besætninger, som blev vist i tv-dokumentationen til politiet. Det blev desværre et bevis på, at visse dyr har så lav status, at loven reelt set ikke hjælper dem.

HVAD ER DYREVÆRNSLOVEN VÆRD?
Vordingborg politi har ’indstillet efter-forskningen’ af forholdene af de to anmeldte ’svineproducenters’ besætninger med den ganske reelle begrundelse, at ’der ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået’. Med andre ord kræver myndighederne ikke, at dyreværnsloven overholdes, hvorfor strafbare forhold ikke forfølges.

Billederne og lyden i det svenske videomateriale viser klart, at loven er overtrådt og at producenterne ikke agter at overholde den fremover.

Grise lever på meget lidt plads og i visse perioder fører det til slåskampe. De trange forhold giver også stress og mange grise lever med mavesår.

Ingen af grisene har haler, hvilket er et strafbart forhold, som ikke forfølges af det offentlige. Loven overtrædes rutinemæssigt når grise halekuperes, idet der er påbud om ændringer af produktionssystemerne og management før kuperinger kan tillades.

Dette i erkendelse af, at halebid – som er den oprindelige årsag til skamfering af dyrene - er udtryk for frustrationer påført af dyrefjendske forhold for besætningen. Amputering af grisenes haler er nu ren rutine, som aldrig efterprøves.

Ingen af staldene var strøet. Mangel på lovbefalet rodemateriale til grise er, som Vordingborg politi skriver, ’et strafbart forhold, som ikke forfølges af det offentlige’.

Pladsen (antal m2 pr. dyr) kan ikke måles på videoklippene, men forekommer så trang, at det er rimeligt at antage, at det er endnu ’et strafbart forhold, som ikke forfølges af det offentlige’. Politi og dyrlæge har mulighed for at verificere pladsforholdene – hvilket de har valgt ikke at gøre.

Hvordan ser en almindelig dansk stald ud? Du kan se billeder fra da Anima tog den ikke guidede tur på et dansk landbrug her:

Meget få overtrædelser af dyreværnsloven og andre love og bestemmelser til beskyttelse af dyr, fører til bøder og/eller straf.

Regeringens og anklagemyndighedens ignorering af lovovertrædelser i forbindelse med landbrugets dyrehold er triste og krænkende og får i denne sag centraladministrationen til at fremstå som marionetter i et (landbrugs) autokrati.

Netop derfor er det så vigtigt, at vi som forbrugere gør vores stemme hørt.

Grise lever på meget lidt plads og i visse perioder fører det til slåskampe. De trange forhold giver også stress og mange grise lever med mavesår.