Kattelov: Forstå forslaget på 5 minutter

21 september, 2020

Danmark har et voksende problem med herreløse og vanrøgtede katte, og det er en meget bekymrende udvikling. Som reglerne er lige nu, har det nemlig ingen konsekvenser, hvis man ikke mærker eller neutraliserer sin kat. 

Men hvilke konsekvenser kan få flere danskere til at mærke og i samme omgang neutralisere? Dét spørgsmål har de danske politikere og organisationer heriblandt Anima taget stilling til. Resultatet er et lovforslag, der kommer til at gælde alle med kat, og som vi forklarer her: 

Reglerne i dag
Som reglerne er i dag, motiverer de ikke danskere, der anskaffer sig kat til at mærke, og på den måde er der for mange katte, der ender uden en officiel ejer. Disse katte kaldes herreløse. 

Sammen med Inges Kattehjem, Kattens Værn og organisationerne i DOSO har vi ønsket at finde en løsning på det i samarbejde med de danske politikere. Og for første gang i mere end 10 år er der nu sendt et lovforslag i høring, der forsøger at løse problemet. 

Konsekvenser af ikke at mærke sin kat
Det har længe været diskuteret, hvordan man skal håndhæve en lov, der skal straffe uregistrerede (og dermed ukendte) danskere med katte, der ikke er mærket. Rigspolitiet har vurderet:

"Politiet vil have meget begrænsede muligheder for at opspore ejeren i tilfælde, hvor katte indleveres eller indfanges uden mærkning og registrering”

I Anima vil vi ikke have, at krav om mærkning ender med ikke at blive overholdt, fordi det ikke kan kontrolleres. Det vil hverken gavne kattene eller internaterne, hvis obligatorisk mærkning med bødestraf ender i, at bødeblokken ikke kommer i brug, og at reglerne ikke overholdes. Derfor må man være mere kreativ. 

Myndigheder, politikere, forskere og organisationer er nået frem til en løsning, der lyder, at hvis du ikke mærker din kat, kan du juridisk ikke betragtes som ejer, og derfor kan du få katten fjernet, fx når den løber udenfor din matrikel. 

Forslaget ændrer nemlig på, hvor hurtigt man som internat eller lignende ved optagelse må videreformidle katten. Bl.a. skal den ikke fremlyses, hvis den ikke er mærket, så du kan meget nemmere miste den, hvis den ikke er mærket. 

Det er en chance, som man vurderer, at personer med katte ikke vil tage, og derfor vil de med større sandsynlighed mærke end i dag, hvor chancen for at få bortformidlet sin umærkede kat er meget lille.

Du kan læse hele Rigspolitiets vurdering af effekten af strafbestemmelser her.

Hvad hvis det ikke virker?
Efter to år skal reglerne evalueres. Hvis de ikke har virket efter hensigten, skal organisationer og politikere tilbage til tegnebrættet. For kattenes trivsel må og skal forbedres i Danmark.