Strengere straffe ved forbrydelser mod dyr

6 februar, 2024

Alt for mange slipper med små bødestraffe og korte betingede domme, når de begår forbrydelser mod dyr i Danmark. Der er brug for, at forbrydelserne bliver taget alvorligt.

Vis din støtte til strengere straffe ved at skrive under nu!


Skriv under for strengere straffe til dyremishandlere

De tusindvis af dyr, der ender som ofre, har krav på, at gerningsmændene stilles til ansvar. Men mange af sagerne er så grove, at de nuværende strafudmålinger slet ikke står mål med forbrydelserne.

Bare fornylig blev en hestehandler i Haderslev tiltalt for at mishandle 15 heste. Hestehandleren slap med sølle 30.000 kroner. Hestene var ikke lige så heldige. De var alle udmagrede, og fem havde ubehandlede sygdomme.

I mange tilfælde koster forbrydelserne tilmed dyrene livet. Selv her er straffen oftest bøder, betingede domme eller midlertidige frakendelser af retten til at holde dyr.

Eksempelvis vanrøgtede en landmand gennem flere år fire besætninger med grise. For fejlslagne aflivningsforsøg, ubehandlede sygdomme og hundredvis af dyr indsmurt i gylle blev han blot idømt 3 måneders betinget fængsel og en frakendelse af retten til at have med grise at gøre i fem år.

Det kan de døde grise, som blev efterladt i staldene, slet ikke være tjent med. 

Skal ind i straffeloven
Anima arbejder på at få hævet strafferammen og genindført en bestemmelse i straffeloven, som kan benyttes ved grov dyremishandling. 

Ligesom vores naboer i Sverige er ved at indføre. Vi kan gøre det samme herhjemme!

Jeg forudser, at det vil kunne give dyrene en anden status, hvis dyremishandling blev omfattet af straffeloven", siger Søren Stig Andersen. Han er uddannet jurist og forsker i dyreret ved Københavns Universitet. 

Og i forhold til systematisk og organiseret kriminalitet som eksempelvis hvalpefabrikker burde det have en effekt med strengere straffe”, forklarer han.

Når naboerne kan

  • I Sverige har regeringen fremsat et lovforslag, som skriver grov dyremishandling ind i landets straffelov. Dertil ønsker svenskerne, at grov dyremishandling som minimum straffes med fængsel i 6 måneder, samt at strafferammen forstørres fra 2 til 4 år.
  • I Grækenland har de hævet strafferammen til 10 års fængsel for grov dyremishandling, mens bøderne i samme omgang har fået et gevaldigt nøk opad. 
  • I Storbritannien er strafferammen blevet udvidet til 5 år. Samtidigt har dyr i tjeneste fået bedre beskyttelse takket være en særlov kaldet Finn’s law. Den er opkaldt efter en politihund, som blev stukket med kniv i både brystet og hovedet, da den forsøgte at fange en røver. Hunden blev slemt skadet, men røveren blev blot tiltalt for hærværk.

Herhjemme har vi faktisk haft en lignende sag. Politihunden Kayo døde, da han løb efter en bankrøver, som skød ham i hovedet. Her blev røveren også tiltalt for hærværk.

Et nødvendigt statusløft
Der er brug for, at vi sætter foden ned og hæver straffen, så den står mål med forbrydelsen. Samtidigt giver vi dyrene et nødvendigt statusløft. Og når så mange andre lande kan yde dyrene retfærdighed, så kan Danmark selvfølgelig også gøre det.

Sammen kan vi beskytte dyrene - og forhåbentligt forebygge fremtidige forbrydelser.