Dyrene og EU

11 marts, 2024

Den 9. juni er der Europa-Parlamentsvalg, og danskerne skal stemme om, hvilke 15 danske kandidater, der skal sidde i parlamentet. Det er DIN mulighed for at give en stemme til kandidater, der vil arbejde for dyrene og for at forbedre dyrevelfærden i både EU og Danmark.

Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, hvad der sker i EU, for meget af den lovgivning, der debatteres og stemmes igennem, har betydning for dyrene i Danmark. Og efter valget kommer politikerne til at skulle forholde sig til blandt andet lange dyretransporter, forbud mod turbokyllinger, burhøns, pelsfarme og meget mere.

 

Hvad vil EU-kandidaterne gøre for dyrene? 

I forbindelse med valget har Anima rakt ud til samtlige partier og spidskandidater, der stiller op, for at tale dyrevelfærd med dem og få dyrene højt på dagsordenen. Det er nemlig utroligt vigtigt, at vi får endnu flere politikere til at prioritere dyrene i det politiske arbejde i EU.

Mange kandidater har i løbet af valgkampen haft lyst til at mødes med Anima og tale om dyrene, og vi kan se, at det er en dagsorden, der begynder at fylde mere og mere, fordi så mange borgere ønsker bedre vilkår for dyrene i Europa. Vi har rakt ud til alle partier og givet dem mulighed for at tale om dyrene op til valget. Desværre har Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne endnu ikke været interesserede i at sætte dyrevelfærd på dagsordenen.

Herunder kan du læse kandidaternes svar på, hvad nogle af de vigtigste områder er, hvor dyrevelfærden skal forbedres i EU.

 

Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet og kandidat for Socialdemokratiet

Lige nu er det vigtigste for mig at få sat en stopper for de lange og brutale dyretransporter, hvor levende dyr under kummerlige forhold transporteres mellem lande i og udenfor EU. Jeg har selv fulgt en grisetransport hele vejen fra Danmark til Italien. Turen varede næsten et døgn. Undervejs havde grisene ikke adgang til mad, deres vandtank blev ikke fyldt op, og de blev på intet tidspunkt tilset. I flere timer mens vi holdt i kø i bagende sol på motorvejen, kunne man høre grisene skrige inde fra lastbilen. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Heldigvis er det lykkes at lægge pres på EU-kommissionen, så der nu er åbnet op for forhandlinger på dette område. Jeg kæmper for at forbyde de lange transporter, hvilket betyder, at der skal sættes en grænse på 8 timer maks. 

Udover nye regler for dyretransporter, mener jeg også, det er helt afgørende, at bure i landbruget udfases. Mere end 1,4 millioner europæere har skrevet under på, at de ønsker dette. Desværre er der ikke sket noget konkret endnu. Det vil jeg kæmpe for, at der gør, hvis jeg bliver genvalgt d. 9. juni.

 

Kira Marie Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat for SF

Dyrevelfærden i Europa har brug for et kæmpe løft, så jeg synes, vi skal have en europæisk dyrevelfærdslov. Den skal indeholde et forbud mod pelsavl, forbud mod at holde dyr i små bure og et stop for de enormt lange transporttider på tværs af Europa. Vi har ansvaret for, at dyrene har det godt – det skal man kunne se på vores love.

 

Stine Bosse, spidskandidat for Moderaterne

For at være helt konkret skal vi have et forbud mod turbokyllinger i EU. Vi skal samtidig have langt bedre vilkår under dyretransporter. Det skal ske på EU niveau. På den måde sikrer vi bedre dyrevelfærd på et niveau, der virkelig batter, og vi sikrer samtidig lige og fair konkurrence mellem virksomhederne.

 

Anders Vistisen, medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat for Dansk Folkeparti

Jeg mener, at dyrevelfærden bør løftes markant for mange forskellige dyr - både mink, kyllinger, grise, og andre dyr. Dyrevelfærden skal både løftes for produktionsdyr, helt almindelige kæledyr og dyr i naturen. Vi skal bl.a. udfase turbokyllinger i EU, vi skal arbejde for et EU-forbud mod pelsdyrproduktion, og vi skal skabe bedre rammer for dyretransport.

 

Jan Kristoffersen, spidskandidat for Alternativet

De europæiske borgeres ønske og ambitioner om at forbedre dyrs liv er højere nu, end de nogensinde har været. I takt med at industriens rammer er blevet mere brutale, så er borgernes erkendelse om, at dyrene fortjener langt bedre, vokset. I Alternativet ønsker vi, at dyr skal sikres grundlæggende rettigheder til at udleve et liv i overensstemmelse med deres naturlige behov. Så dyrene skal først og fremmest ud af burene, mærke jorden under dem og himlen over dem. Det betyder, at vi grundlæggende arbejder for en europæisk omstilling af det animalske landbrug og stop for eksport af kød, så vi udelukkende producerer det, landets egne borgere kan og vil aftage, med stort fokus på dyrenes oplevelse. Derudover ønsker vi total afvikling af pelsindustrien.

Vi vil konkret arbejde for, at landbrugsstøtten tilgodeser landbrug, der dyrker planter til menneskeføde, miljø- og naturvenligt med omtanke for klimaet, og handelsaftaler der inkluderer specifikke krav og forventninger til dyrevelfærden

 

Per Clausen, spidskandidat for Enhedslisten

Jeg vil fortsætte i forlængelse af den indsats, jeg ydede på dette område i folketinget fra 2005-2015, hvor jeg prioriterede arbejdet med at forbedre produktionsdyrenes vilkår højt. Vi skal satse langt mere på plantebaserede fødevarer, så vi i langt mindre omfang har brug for produktionsdyr, men vi skal naturligvis forbedre forholdene for de dyr, som fortsat i en årrække vil indgå i produktionen.

Her vil jeg fokusere på at få sat en stopper for de lange transporter af levende dyr. De opstramninger, som er gennemført, er helt utilstrækkelige. Et andet kernepunkt er et opgør med fikseringen af søer i svineproduktionen. Der er tale om et helt oplagt eksempel på dyremishandling, som der skal sættes en stopper for - ligesom alle andre former for fiksering af produktionsdyr skal udfases. Jeg har i årevis arbejdet for et stop for mink- og anden pelsproduktion. Det arbejde vil jeg fortsætte i EU-regi. Vi skal have sat en stopper for produktionen af turbokyllinger og rutinemæssig aflivning af hanekyllinger.

 

Niels Flemming Hansen, spidskandidat for Konservative

EU skal løse de grænseoverskridende udfordringer, som vi er fælles om. Resten klarer vi herhjemme. Når det kommer til dyrevelfærd, giver det bl.a. mening, at EU er med til at sikre, at dyretransport på tværs af EU’s grænser sker på ordentlig vis og med hensyn til dyrevelfærd.

 

Sigrid Friis, spidskandidat for Radikale Venstre

Vi skal sikre at dyrevelfærd ikke bliver glemt, når landbruget står overfor en grøn omstilling. I omlægningen til mere bæredygtige og tidssvarende landbrug bør dyrenes ve og vel også være en vigtig faktor – for eksempel mener jeg, at det skal være slut med små bure. Indespærring og fiksering af dyr hører fortiden til, ligesom jeg synes vi bør stramme yderligere op for, hvor længe levende dyr må transporteres på tværs af lande til slagtning.

 

 

Morten Løkkegaard, medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat for Venstre

Vi skal have forbedret dyrevelfærden i EU-området. Uanset om du er en ko, en gris eller en kylling, så skal der være de samme gode vilkår for dyr overalt.
Der opdrættes og slagtes hvert år 7 milliarder kyllinger i EU, og for at forbedre velfærden for mange af de her millioner af kyllinger, så skal vi selvfølgelig have et forbud mod det, vi kalder turbokyllinger, og det vil jeg arbejde for i den næste periode.

 

 

Dyrene i fokus

Der er en revision af dyrevelfærdslovgivningen i gang i EU, og det arbejde går ikke i stå, bare fordi nye politikere bliver stemt ind og andre stemt ud. For det tager lang tid at ændre lovgivningen, og det tager tid at nå frem til de tiltag, der skal løfte dyrevelfærden for dyr som grise, familiedyr, kyllinger og køer. 

Som det ser ud lige nu, og som led i revisionen, er politikerne i EU gået videre med et nyt forslag om at standse lange dyretransporter, men der mangler stadig at blive taget stilling til mange andre områder, som skal gøre livet for dyrene bedre.

Her har du som borger en vigtig stemme, og du kan være med til at påvirke fremtiden for dyrene - både ved at stemme på dyrevenlige politikere og ved at give din mening til kende og vise hvor vigtig en sag, det er for dig, at dyrenes forhold kommer på dagsordenen.

Dyrene i landbruget

Millioner og atter millioner af dyr lider i dyrelandbruget i Danmark og resten af EU. 

Det handler blandt andet om de 6 milliarder turbokyllinger, der hvert år produceres i EU og i alle lande vokser så hurtigt, at deres kroppe ikke kan følge med, de 300 millioner nyudklækkede hanekyllinger, der brutalt aflives med det samme ved gasning eller ved at blive kværnet i stykker, og de millioner af søer, der fikseres på så lidt plads, at de end ikke kan vende sig eller tage sig af deres unger.

De er nogle af de dyr, som Anima arbejder hårdt for at give bedre forhold. Nogle typer af produktion som f.eks. burægproduktion arbejder vi på at stoppe helt, og så arbejder Anima for at få politikerne til at se mere medfølende på dyrene og ikke blot som produktionsdyr. 

 


Skriv under: Stop mishandling i landbruget!