Ny dyrevelfærdslov giver håb for Danmarks katte

6 februar, 2020

Pressemeddelelse

Nu skal det være slut med at møde ind om morgenen og finde katte efterladt i en papkasse uden for internaternes dør. Folketinget vedtog tidligere i dag Danmarks nye dyrevelfærdslov, og det vækker håb blandt katte-elskere og de hårdt pressede internater. Loven giver nemlig hjemmel til, at fødevareministeren kan indføre ID-mærkning af ejerkatte, og netop det har dyreværnsorganisationer og katteinternater skreget på i årevis. Nu opfordrer de til snarlig handling fra ministeren.

For 15 år siden forudså internaterne udviklingen: Der blev flere herreløse og uønskede katte, og de private internater ville på sigt ikke kunne løfte opgaven selv. Udviklingen har taget til siden: På 14 år er antallet af katte, som internaterne tager ind, steget eksplosivt med 250 % (2004-2017). Over årene er nogle internater blevet nødt til at smække døren i for flere private indleveringer. I sommers rapporterede internater overalt i Danmark atter om et ekstremt boom i indleveringer af uønskede katte. Dyrenes Beskyttelse har også rapporteret, at de oplever 24% stigning i antallet af katte og killinger fra dyreværnssager sammenlignet med 2018. 

Samtidig blev dyrevelfærdspuljen kraftigt beskåret på finansloven 2020, hvilket stiller internaterne i en ny økonomisk situation. Nu opfordrer dyreværnsorganisationen Anima, i samarbejde med de største internater, på det kraftigste til, at der indføres obligatorisk ID-mærkning for at løfte kattenes status, styrke ejeransvaret og på sigt mindske arbejdspresset for internaterne. Animas politisk ansvarlige Camilla Olesen udtaler:

"De danske katte er blevet en del af en brug-og-smid-væk-kultur. Derfor glæder det os på kattenes og internaternes vegne, at Folketinget i dag har taget det første skridt i retning af en mere nutidig lovgivning. Dyrlægerne og internaterne har efterspurgt et værktøj til at løse problemet med herreløse katte, og det arbejder vi på, at de skal få. Men vi har stadig tilgode at se Fødevareministeren skride til handling. Det kan ikke gå for stærkt."

Et værktøj som internater og dyreværnsforeninger skriger efter
Som lovgivningen er lige nu, er det ikke muligt at skelne mellem en herreløs kat og en ejerkat. Det er også for nemt at løbe fra sit ansvar over for en kat. Det er nemlig ikke lovpligtigt, at danskerne skal mærke og registrere deres katte. Det betyder også, at når internaterne får indleveret en kat anonymt eller af en person, som har fundet katten, er det umuligt at vide, om der er en ejer derude. 80 % af de socialiserbare katte, der indleveres på internaterne, bliver ikke ledsaget af en ejer. 

Mærkning og registrering af katte vil gøre det muligt at holde ejerne ansvarlige og samtidig afholde nogle fra at avle katte, der ikke er familier til, fordi det ikke længere vil være gratis.

“Der er bred enighed blandt fagfolk om, at ID-mærkning vil være et effektivt værktøj til at få styr på den helt uacceptable situation, vi har i dag, hvor der bliver flere og flere katte, som ikke er ønsket, og derfor ender på internaterne frem for i kærlige hjem. Det er afgørende, at ministeren tager det i brug, både af hensyn til de tusindvis af katte, som hvert år bliver svigtet, og også af hensyn til internaterne, der kæmper en brav, men desperat kamp for at følge med”, udtaler Camilla Olesen. 

Baggrund

 • De sidste 14 år er indtaget af katte på internaterne steget med 250 %. Stigningen gælder primært antallet af herreløse katte, idet antallet af katte, som blev indleveret af deres ejer, var mere eller mindre konstant i perioden. Samtidig er andelen af katte, som internaterne har måtte aflive, næsten fordoblet. 
   
 • Anima samarbejder med de største internater og paraplyorganisationen DOSO for at få indført en særskilt bekendtgørelse, som foreskriver, at alle ejerkatte skal være mærket og registreret. Derfor foretager foreningerne lige nu politiske møder, der forklarer problemstillingen og løsningen.  
   
 • Det vil ikke kræve anden kontrol end at internaterne får mulighed for at videreformidle de katte, der ikke er mærket og registreret.
   
 • Tusindvis af danskere har stillet sig bag kravet om en ny kattelovgivning. Fx har 40.000 skrevet under på Animas underskriftsindsamling for obligatorisk mærkning. Målet er 50.000, og det forventes at nås snart.
   
 • Lovhjemlen til at indføre ID-mærkning fremgår af den nye dyrevelfærdslov §11 stk. 4: “Ministeren kan fastsætte regler om mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdsmæssige hensyn.”