Afsløring: Sådan aflives mink

16 august, 2023

Pelsbranchen påstår altid, at dyrevelfærden eri højsædet i deres industri.

Men optagelser af aflivning fra flere lande i Europa tegner nu et makabert billede af, hvordan mink slås ihjel.

Et skjult kamera inde i en af aflivningskasserne viser, hvor voldsomt dyrene skriger og kæmper, når de brutalt er kastet ned i kassens gaskammer.
 
Her gasses dyrene med CO2. Det er den samme aflivningsmetode, som benyttes i Danmark og resten af EU.
 
Et sjældent indblik
Optagelserne fra aflivningskassen er foretaget af dyreværnsorganisationen Animal Rights.

“Billederne giver et sjældent indblik i, hvor grusom selve aflivningen af mink foregår - og det står i skærende kontrast til branchens tidligere formaninger om, at dyrene “intet mærker”. Det passer ganske enkelt ikke,” udtaler kommunikationschef Thorbjørn Schiønning fra Anima.


Men de er ikke en enlig svale. I Spanien kunne gruppen Animal Equality vise hvor brutal aflivning er, når mink kastes ind i aflivningskassen, mens de klamrer sig til deres bure.

Danske politikere bør ikke være overraskede
Under aflivning af danske mink i forbindelse med corona-pandemien florerede optagelser, der viste voldsomme aflivninger af mink på de sociale medier. Videoerne er meget ubehagelige og vakte stor kritik fra både politikere, dyreværnsorganisationer og borgere.

Optagelserne er hjerteskærende, men det sørgelige faktum er, at alle aflivning af mink uudgåeligt er forbundet med lidelse.

“Optagelserne af aflivningerne er meget voldsomme, og forløbet bør helt klart efterforskes grundigt. Men grundlæggende er aflivningsmetoden den samme som bruges i industrien på millioner af mink hvert år. Det er den samme kasse, som minkene proppes ned i, den samme gas, der dræber dem, og metoden udgør et stort dyrevelfærdsproblem, da mink kan lide i lang tid, før de til sidst kvæles. Det burde ikke være en chokerende overraskelse for politikerne” siger Joh Vinding, der er direktør i Anima.

I den prisbelønnede norske dokumentarfilm Pels, som har været vist på DR forklarer en pelsdyravler, hvordan der efter hver aflivning er dyr som stadig bevæger sig, når de egentlig skulle være døde af gassen.

Avler: "Er der bevægelse her, så er der gerne en levende"
Journalist: "Er det sket før?"
Avler: "Næsten hver gang"

Hvordan virker gassen?
Gasning som aflivningsmetode er ekstrem problematisk, da minken er en habil dykker og er vant til at holde vejret i lang tid når den jager under vand. CO2 er en syregas, der danner carboxylsyre, når den kombineres med væsker i respirationsvejene. Denne syre er højirritant og forårsager stort ubehag. Lunge ødemer samt blødninger i lungerne opstår, før dyret mister bevidstheden.

Mink udviser stor aversion mod CO2 og reagerer med host, nys og reagerer i forsøg med hurtig flugt fra et kammer, der indeholder gassen.

I 2006 konkluderede en rapport fra det ‘Internationale Konsensus Møde om Kuldioxidaflivning af Forsøgsdyr': “Hvis dyr placeres i et kammer med en høj koncentration af CO2(over 50%), vil de opleve mindst 10-15 sekunders smerte i slimhinderne i de øvre luftveje før de mister bevidstheden. Dette er et alvorligt velfærdsproblem.”

Lovgivningen i EU tillader brug CO2 til aflivning af mink ved en minimumkoncentration på 80%. Denne koncentration dræber mink indenfor fire til fem minutter, i gennemsnit, mens mink, ved koncentrationer på 70% CO2, overlever i syv til 15 minutter.

Flere rapporter har konkluderet, at CO2 ikke er en acceptabel aflivningsmetode til anvendelse på mink. I 2001 anbefalede SCAHAW i en rapport: “Aflivning af mink med CO2 bør undgås og mere humane metoder bør udvikles.”

I en rapport fra 2008 konkluderede en arbejdsgruppe nedsat af den Videnskabelige Rådgivningskomite om Dyresundhed og Dyrevelfærd (Scientific Advisory Committee on Animal Health and Welfare (SACAHW)) i Irland følgende:  “Der er derfor stærk evidens for, at kuldioxid er en uegnet metode til aflivning af mink og dets anvendelse resulterer i en betydelig kompromittering af velfærden […] Anvendelsen af kuldioxid til aflivning af mink er ikke acceptabelt og burde ikke tillades”.

Afsløringerne viser, hvordan dette ser ud i virkeligheden og hvordan millioner af dyr lider pga almindelig praksis i pelsindustrien.


Skriv under: Forbyd minkavl i Danmark

Ønsker du også et forbud mod minkavl i Danmark? Skriv under i dag!