Danmark får ny dyrevelfærdsaftale

9 februar, 2024

Et flertal i Folketinget er i dag blevet enige om en aftale, der skal forbedre dyrevelfærden for kæledyr og landbrugsdyr i Danmark. Anima giver dig her et overblik over de største fremskridt - og de største mangler.

 

Familiedyr

Ligesom man har gjort i Norge og Nederlandene, vil man laver regler for at undgå skamavl af ekstreme træk hos familiedyr som hunde og katte. Det gælder blandt andet for hunde med korte snuder, der gør det svært for hundene at trække vejret.

Man vil også forbyde den barbariske type hundehalsbånd, hvor metaltapper klemmer om hundens hals. 

Endelig afsættes der en stor pose penge til at støtte de organisationer og internater, der hjælper katte i nød - blandt andet de mange katte, der efterlades. 

Strengere straffe for dyremishandling

Partierne vil alle undersøge, hvordan strafniveauet for vanrøgt og mishandling af dyr kan hæves! Man vil blandt andet undersøge mulighederne for højere bødestraffe, fængselsstraffe og en udvidet mulighed for at frakende retten til at holde dyr.

 

Grise

I dag fikseres en so 5-6 uger ad gangen i perioden, hvor hun føder sine pattegrise. Samlet ligger hun fikseret mellem metaltremmer i cirka en fjerdedel af året, hvor hun ikke har plads til at vende sig!

Den nye aftale lægger op til, at fikseringen bliver forbudt - men desværre først om lang tid. Tremmeburene i eksisterende stalde skal nemlig udfases med en overgangsperiode, og aftalen slår ikke fast hvornår, denne udfasning skal være sket. 

Med aftalen bliver det et lovkrav at bedøve hangrise forud for kastration. Som det er nu, må man kastrere en gris uden bedøvelse, så længe han er mindre end 7 dage gammel!

I EU er rutinemæssig halekupering af grise forbudt, og man skulle derfor tro, at det ikke fandt sted i Danmark. Alligevel får 95% af alle danske grise klippet deres hale af. Af ren og skær kedsomhed og desperation bider grise hinanden i halerne. Det er smertefuldt, og der er risiko for infektioner, så derfor har landmænd i årtier valgt at klippe grisenes haler af! 

Anima mener ikke, at løsningen er at klippe i dyret. Løsningen er at tildele mere rodemateriale og lade dyrene komme udenfor og få mere plads. Men det er ikke den model, dyrevelfærdsaftalen lægger op til. I stedet vil man lægge en “afgift” pr. gris, der ankommer halekuperet til slagteriet. Det fjerner ikke roden til problemet, og derfor mener Anima ikke, at dyrevelfærdsaftalen gør nok for grisene på dette punkt. 

Aftalen gør heller ikke nok, når det kommer til den tårnhøje andel af søer, der findes døde i staldene eller må aflives på grund af sygdom. Cirka hver 6. so dør på denne måde, ligesom omtrent hver fjerde pattegris dør som spæd. Det giver aftalen ikke nogen konkrete forslag til forbedringer på, selvom den anerkender, at noget må gøres.

 

Høns og kyllinger

Sidste år lykkedes det os omsider at få den grufulde burægproduktion forbudt, men forbuddet gælder først fra 2035. Aftalen sætter midler af til, at de sidste burægproduktioner kan blive udfaset hurtigere igennem en frivillig støtteordning. Det vil have stor betydning for de ca. 500.000 burhøns, at produktionen lukkes ned hurtigst muligt.

Turbokyllingerne er nogle af de dyr, der vinder mest på denne aftale. Der skal større fokus på dyrevelfærden for kyllingerne, man stopper statslige indkøb af turbokyllinger og vedtager også, at Danmark skal arbejde aktivt for et EU-forbud mod produktion af turbokyllinger.

Det skal samtidig igangsættes en undersøgelse af, hvilke muligheder der er for at stoppe den rutinemæssige aflivning af 4,5 millioner nyudklækkede hanekyllinger årligt. Vi er glade for, at vores opfordring er blevet hørt, men vi mener, at man burde indføre krav om kønssortering af æggene inden for en kort årrække - ligesom man har gjort i lande som Tyskland og Frankrig. 

 

Mink

Desværre indeholder aftalen ikke et forbud mod pelsavl, som Anima længe har arbejdet for. Aftalen lægger derimod op til, at Danmarks minkfarme skal kontrolleres for, om de sulter minkene i længere tid, som det er set mange gange før. Men i aftalen vil det være lovligt at sulte mink i op til 8 dage forud for parringen.

Du kan læse den samlede nye dyrevelfærdsaftale med 31 initiativer her.