Danske kalve får kun 12 timer med mor

13 november, 2018

Tirsdag d. 13. november 2018 er dagen hvor Anima lancerer sin nye kampagne med fokus på mælkeindustrien. ’12 timer med mor’ er kampagnens navn, som er udledt fra det faktum, at en konventionel kalv bliver fjernet fra sin mor 12 timer efter, den er født.
 
Forud for kampagnen har Anima vha. YouGov i oktober 2018 foretaget en befolkningsundersøgelse, hvor danskerne er blevet spurgt ind til deres kendskab til mælkeproduktionen. Resultatet viser, at danskerne ved alt for lidt.

  • Mindre end halvdelen af danskerne er klar over, at en ko skal føde en kalv for at give mælk (47%).
  • Kun hver tredje er klar over, at kalven fjernes få timer efter sin fødsel (34%).
  • Til gengæld er det kun hver tiende dansker, der finder det rimeligt, at kalven fjernes så tidligt, når de bliver bekendt med fakta (10%).

Gennem annoncer i dagblade, video på sociale medier og en stor offentlig debat ønsker Anima at øge danskernes viden om forholdene i mælkeindustrien. Her er de fakta, som forbrugerne minimum bør være oplyst om:

  • I konventionel dansk mælkeproduktion bliver kalve fjernet fra deres mor efter blot 12 timer. Ifølge eksperter er adskillelsen af mor og kalv til stor skade for dyrenes velfærd.
  •  Hvert år aflives omkring 23.000 nyfødte tyrekalve, da de ikke er profitable i mælkeindustrien.
  • Yderligere 30.000 tyrekalve sendes på lange dyretransporter til udlandet, primært Holland, hvor de opdrættes som ’sødmælkskalve’. Af hensyn til kødets mørhed og farve får kalvene stort set kun mælkeerstatning, som ofte giver kalvene kronisk diarré og jernmangel. Denne form for opdræt er forbudt i Danmark.
  • Udtjente malkekøer aflives i gennemsnit 20 år før deres naturlige død på grund af det store produktionspres, de udsættes for. Transport og slagtning er ofte forbundet med stress, angst og smerte.

Arla bærer et ansvar
Med en markedsandel på næsten 90% af den danske mælkeproduktion har Arla en afgørende indflydelse på industrien og markedsføringen. Anima arbejder for, at Arla bør være mere aktiv i at oplyse forbrugerne om problemerne i industrien og vise det hele frem. Samtidig beder Anima Arla om at stoppe med at separere ko og kalv i produktionen.
 
For mere information om kampagnen og for at skrive til Arla, klik ind på 12timermedmor.dk.