Dyretransporter: 83 timer på vejen

3 marts, 2018
Hvert år bliver dyr transporteret ud Danmark for at blive opfedet eller slagtet i udlandet. For eksempel er antallet af grise, som bliver kørt til udlandet fordoblet på 10 år. Skriv under, så vi kan få stoppet de lange dyretransporter:


Skriv under: Stop de lange dyretransporter nu

Vores internationale kolleger har dokumenteret forholdene på dyretransporter med danske køer og kalve ombord. Dyr der er blevet transporteret fra Danmark til Tyrkiet er set lide i temperaturer, der overstiger 30 grader. Vi har også set danske dyretransporter med slukkede vand- og ventilationssystemer, hvilket betyder, at dyrene risikerer at dø af tørst. 10% af de kontrollerede lastbiler levede i juli måned sidste år ikke op til reglerne. Der var for varme transporter med for mange grise ombord, og nogle grise var ikke sikret tilstrækkeligt vand eller foder. 
 
Det er dybt kritisabelt, at dyr stadig transporteres ombord på proppede lastbiler. Der er hårdt brug for at fastsætte en grænse, så dyrene maksimalt må transporteres i otte timer. 
 
Foto: Jo-Anne McArthur
 
Traumatisk transport
Transporten er enormt belastende for dyrene. I Danmark ser vi i gennemsnit 8000 grise dø under transporten allerede inden de forlader landet. For hver time, de befinder sig ombord på lastbilerne, stiger deres stressniveau. På trods af dette er antallet af grise, som bliver kørt til udlandet blot for at blive slagtet steget med 9 millioner på 11 år. 
 
Dødeligheden blandt dyrene stiger især, når transporten overskrider otte timer. Undersøgelser har påvist hele seks gange højere dødelighed hos køer, når de transporteres mere end 300 kilometer. Officielt må dyr ikke transporteres levende, hvis de ikke er "egnet". Men hvorvidt et dyr er egnet til transport afhænger af producenterne og chaufførernes vurdering. Forskning viser bl.a. at 35% af chaufførerne er i tvivl, når de skal vurdere, om malkekøer er egnede til transport. Samtidig er det kun 52%, der svarer rigtigt på spørgsmål om lovgivningen på området.1 Yderligere undersøgelser viser, at producenter, chauffører og dyrlæger ikke er enige om, hvornår et dyr er transportegnet.2
 
Foto: Jo-Anne McArthur
 
Kontrollen med dyretransporterne er i Danmark blevet skærpet, og det er godt. Men når transporterne krydser grænsen er kontrollen begrænsen, og det står klart, at reglerne generelt bliver brudt alt for ofte på de europæiske landeveje. Desuden er de lange transporter på over 8 timer altid problematiske uanset om reglerne overholdes, og derfor skal de stoppes helt. Ingen dyr burde blive udsat for timevis på landevejen blot for at blive slagtet eller opfedet i et andet land. Alligevel stiger eksporten år for år. 

Flere politikere bakker op om et stop
Der er heldigvis flere politikere som bakker op om et stop af den lange dyretransport. En af dem er Niels Fuglsang, som er næstformand i Europa-Parlamentets dyrevelfærdsgruppe for Socialdemokratiet. Han har skrevet under på vores underskriftsindsamling.
 
Der er hårdt brug for, at EU og Danmark fastsætter en øvre grænse, så dyr ikke må transporteres på så grusom en måde. Skriv under nu for at vise, at du ikke tolererer den lange dyretransport!

Skriv under: Stop de lange dyretransporter nu