Nej til større grisefabrikker

5 maj, 2020

Den danske svineproduktion vokser og bliver mere og mere intensiv. Imens lider grisene under det.

At tillade store udvidelser af grisefabrikker er at svigte grisene. Hvis du er enig, så vis det ved at skrive under her:


Skriv under: Stop svigtet af danske grise

Hver eneste dag bliver grisene i den danske svineproduktion svigtet. Problemerne med dyrevelfærden er massive.

  • Halebid, skuldersår, brok, ledbetændelse og andre lidelser er hverdag i svinebesætningerne. 
  • Alt for ofte formår producenter ikke at tage sig ordentligt af syge og tilskadekomne dyr. Det dokumenterede Fødevarestyrelsen i 2018.  
  • Søer holdes fastklemt i små båse på 0,65 kvadratmeter, hvor de ikke har plads til at vende sig. Her tilbringer de mere end 2 måneder om året.
  • De hårde vilkår og unaturligt store kuld af pattegrise har store konsekvenser for søernes helbred, og sodødeligheden er høj og stigende.
  • Pattegrise aflives ved at blive slynget i bagbenene ned i staldenes betongulve. 

Trods de mange problemer fortsætter man ufortrødent med at intensivere den danske svineproduktion. Det er ikke kun til skade for de mange dyr, men også miljø og klima samt naboerne til grisefabrikker, der må døje med store gener. Kommuner er magtesløse over for svineproducenter
Flere kommuner ønsker at stoppe udvidelserne af de lokale grisefabrikker. Men som det er i dag, har kommunerne stort set intet at skulle have sagt. Derfor har Enhedslisten fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, der skal give kommunerne bedre muligheder for at sige nej til flere udvidelser af grisefabrikker. Det er imidlertid langt fra alle, der ønsker at begrænse landmændenes muligheder for at intensivere produktionen. Fx har regeringen afsat 85 millioner kroner, som landmænd kan ansøge om til netop udvidelse af staldanlæg.

Derfor er det vigtigt, at vi er mange, der siger klart nej til de voksende grisefabrikker. Der er alt for mange alvorlige problemer med dyrevelfærden på fabrikkerne, og en fortsat intensivering af den allerede ekstremt intensive svineproduktionen er et svigt af grisene. Et svigt som de ansvarlige politikere vil blive husket for. 


Skriv under: Stop svigtet af danske grise