Ny Anima-video: ‘Mød dit Kød’

7 marts, 2016

I en ny film produceret af Anima får seeren et sjældent syn bag facaden på den danske kødindustri. Vi får ofte at vide, at Danmark er verdensmestre i dyrevelfærd, men er det nu sandt?

Filmen, som bærer titlen Mød Dit Kød, viser råt for usødet den virkelighed, landbrugsdyr i Danmark gennemlever i produktionen og hele vejen til slagteriet. Du kan se filmen ovenfor og selv vurdere, hvad du synes (indeholder stærke scener).

OM OPTAGELSERNE
Alle optagelser, der anvendes i Mød Dit Kød viser danske forhold. De stammer fra aktindsigter fra Miljø- og Fødevarestyrelsen, nyhedsindslag fra TV samt private optagelser.

Langt hovedparten af optagelserne er foretaget i Danmark, men i få tilfælde har vi af hensyn til foto-rettigheder været nødt til at anvende optagelser fra andre lande. I disse tilfælde viser vi optagelser, hvor forholdene er identiske med dansk praksis.

Det drejer sig om gasning af grise, slagtning af kyllinger og enkelte sekvenser med slagtning af køer.

Landbruget har ikke ønsket at give tilladelse til, at Anima kunne anvende en række optagelser i filmen "Mød Dit Kød". Optagelserne er dog tilgængelige hos private brugere på Youtube, hvorfor vi kan vise dem her, så du selv kan bedømme forskellen mellem de danske optagelser og de klip vi har erstattet dem med.

Her kan du se præcist hvordan vi har erstattet de tre sekvenser i filmen:

1. GASNING AF GRISE

DR fik tilladelse til at sætte et kamera på den boks der sænkes ned i gaskammeret i forbindelse med programmet “Dræb din livret” - herunder kan du se, hvordan det så ud:

Disse optagelser kunne vi ikke få lov til at bruge. I stedet viser vi i Mød Dit Kød en identisk optagelse fra Frankrig, som kan ses her: 

2. SLAGTNING AF SLAGTEKYLLINGER

Politiken fik en unik chance for at filme på et af Danmarks største fjerkræslagterier. Vi tilbød at købe disse optagelser, men landbruget havde gjort dette umuligt. Du kan se Politikens optagelser her:Da vi ikke kunne bruge disse optagelser valgte vi at erstatte dem med helt identiske optagelser fra Norge. 

3. SLAGTNING AF KØER

Coops magasin Samvirke fik lov til at filme på et af de store kvægslagterier i Danmark - det klip kan du se herunder:

Fil På besøg på slagteriet

Vi kunne desværre ikke få lov til at bruge disse optagelser i Mød Dit Kød, men vi er i besiddelse af andre privatoptagelser fra dansk kvægslagtning. To sekvenser har vi dog måttet indhente fra udlandet:

A: Brug af el-drivstav og slag, som er fra FinlandB: Brug af boltpistol, som er fra Australien

 

4. RUGERI

Derudover har det heller ikke været muligt at få danske optagelser fra et rugeri, derfor er optagelserne i filmen fra Finland, hvor forholdene er identiske med de danske.


 

Forud for lanceringen af Mød dit Kød forsøgte Anima at købe en række optagelser. I få tilfælde lykkedes det, men som regel løb vi ind i det problem, at brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer havde sikret sig, at optagelserne var klausuleret, således at bl.a. dyreværnsforeninger ikke kan få lov til at bruge dem.

Anima har været i kontakt med Landbrug & Fødevarer for at bede om tilladelse til at anvende optagelserne, men har fået afslag. Vi har heller ikke fået lov at komme på besøg på slagterier e.l. for at lave egne optagelser.

Har du kendskab til andre optagelser fra Danmark, som Anima har mulighed for at bruge, hører vi meget gerne fra dig.

YDERLIGERE DOKUMENTATION OG BAGGRUND

For mange kommer det som et chok at dyrevelfærden i Danmark ikke er bedre, men faktisk forholder det sig sådan, at de alvorlige problemer i det industrielle animalske landbrug er velkendte og i næsten alle tilfælde fuldt ud lovlige.

Nedenfor har vi samlet information fra offentlige rapporter samt organisationer indenfor landbrug og dyrevelfærd, som dokumenterer de mest almindelige dyrevelfærdsproblemer i landbruget.

SLAGTEKYLLINGER

Avl og benproblemer

- Kyllingerne er fremavlet til at vokse ekstremt hurtigt -  fra 50 g til ca. 2 kg på bare 5 uger.

- Over 75% af kyllingerne kan ikke gå normalt.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (Rapport fra underarbejdsgruppen om slagtefjerkræ, 2014).
 
Sår på trædepuder og bryst

- Kyllingerne går i den samme strøelse i hele deres levetid. Med tiden kommer der mere og mere afføring i strøelsen, som bliver fugtig og danner ammoniak, der giver kyllingerne sår, de såkaldte trædepudesvidninger.

- Der er alvorlige problemer med trædepudesvidninger hos knap hver 10. kylling (9 mio. kyllinger pr. år).

- Der er også en høj forekomst af trædepudesvidninger hos økologiske kyllinger.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (Rapport fra underarbejdsgruppen om slagtefjerkræ, 2014).

Brækkede vinger ved indfangning

- Hvert år får over 1,6 mio. kyllinger vingebrud og andre skader, når de indfanges.

Kilde: Fødevarestyrelsen (Slutrapport - Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser, 2015).

ÆGLÆGGENDE HØNS


 
Aflivning af hanekyllinger

- Der aflives årligt 3,5 mio. hanekyllinger i Danmark. Det er en konsekvens af alle produktionsformerne i ægindustrien, inkl. den økologiske.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet (Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for fjerkræ, 2015).

Aflivning af udtjente æglæggende høns

- Det er almindeligt at aflive hønsene i en Chickpulp-maskine, som er ejet og udviklet af de danske ægproducenter. Det gælder alle typer høns i ægindustrien, inkl. de økologiske.

Kilde: Brancheforeningen Danske Æg + ChickPulp A.m.b.a. (virksomheden bag maskinen).
 

KØER


 
Aflivning af tyrekalve

Hvert år aflives ca. 30.000 nyfødte tyrekalve.

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Boltpistol rammer forkert

- En undersøgelse har vist, at 9% af køer og 39% af kalve aflives forkert.

Kilde: Artiklen “Fortsat behov for fokus på forkert aflivning” i Dansk Veterinærtidsskrift (01, 2011).

Adskillelse af ko og kalv

- Ko og kalv adskilles efter blot 12 timer. I den økologiske produktion adskilles de efter blot 24 timer.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Landsforening.
 

GRISE

Dødelighed

- Hvert år dør ca. 9 mio. smågrise i Danmark.

- Produktionen slider på søerne, og som konsekvens dør hver 4. so i produktionen eller må destrueres.

Kilde: Rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (Pattegrisedødelighed i DK - Muligheder for reduktion af pattegrisedødeligheden i Danmark, 2010) + DR-Dokumentaren Det Store Svinerige (2014)

Aflivning af smågrise

Det er almindeligt at hamre smågrise ned i gulvet eller ind i væggen.

Kilde: Fødevarestyrelsen Nyhederne 25. februar 2015.

Halekupering og kastrering uden bedøvelse

Smågrise bliver rutinemæssigt halekuperet, selvom det er forbudt i EU.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

Hannerne kastreres og oplever smerte både under og efter indgrebet. I nogle tilfælde oplever de også fantomsmerter efterfølgende.

Kilde: Seniorforsker Lene Juul Pedersen, Aarhus Universitet, i DR-dokumentaren Det Store Svinerige (2014) +  Rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (Smerter og lindring heraf under og efter kastration af pattegrise, 2008)