Skriv under for et forbud mod burhøns!

3 november, 2020

Burhøns lever under kummerlige forhold. D. 26. november skal Folketinget behandle et forslag om at forbyde burægproduktion. Skriv under og hjælp os med at overbevise partierne om at stemme for forslaget:


Skriv under: Burhøns i Danmark, nej tak!


Produceres der stadig buræg i Danmark?
Mange har indtryk af, at burægproduktion er fortid i Danmark, og det er ikke så underligt. Produktionen er nemlig faldet markant de seneste år, og både forbrugere, fødevareproducenter og detailhandlen har sagt klart nej til buræg. Men den triste virkelighed er, at der fortsat sidder tusindvis af høner indespærret i trange bure i Danmark. I alt holder seks producenter stadig gang i produktionen og holder tilsammen i omegnen af 490.000 burhøns.

Gennem oplysning til befolkningen og ved at få både supermarkeder og restauranter til at droppe buræggene er vi kommet meget langt i kampen mod burene. Men en endegyldig udfasning vil kræve politisk handling.

Forbud på vej?
Tilbage i februar fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag om et forbud mod burægproduktion. Efter mange måneders forsinkelse pga. corona, skal forslaget langt om længe til 1. behandling i Folketinget. Det sker d. 26. november og derfor er det lige nu helt afgørende, at alle der siger nej til burhøns i Danmark råber politikerne op og sammen kræver et forbud. 

Burhønens liv fra start til slut
Burhønsenes liv starter på et rugeri, hvor der kunstigt udruges millioner af kyllinger hvert år. Halvdelen af dem - hanekyllingerne - bliver slået ihjel kort efter klækningen. De er værdiløse i ægindustrien, da de ikke kommer til at lægge æg og samtidig er for små til, at de kan bruges i kødproduktionen. De bliver smidt væk, som var de affald. Hønekyllingerne kommer videre til en såkaldt hønnikeopdrætter, hvor de skal være til de begynder at lægge æg.

Hos hønnikeopdrætteren er der ingen regler for, hvor mange kyllinger der må stuves sammen i burene. Dag ud og dag ind står de på burets hårde gulv af trådnet, og i takt med at de vokser sig større, bliver der mindre og mindre plads. Til sidst står de så tæt, at de næsten ikke kan bevæge sig.

Når kyllingerne bliver til voksne høns, og de begynder at lægge æg, bliver de flyttet over i selve ægproduktionen. Her fortsætter deres liv i et lille bur, hvor der ikke er plads til, at de kan strække vingerne ud - hver høne har lidt mere plads end, hvad der svarer til ét A4-ark. Hønerne har ikke krav på dagslys i produktionshallen, og de kommer aldrig udenfor. Derfor bruger man elektrisk lys til at holde deres produktion af æg på det ønskede niveau. De kan ikke skrabe i jorden (fouragering), løbe eller flyve og ser aldrig dagslys. 

Skriv under for hønsene
Anima arbejder benhårdt for at gøre buræg til fortid. Burene bliver aldrig god dyrevelfærd. Skriv under for at hjælpe os med at afvikle burægproduktion og redde tusindvis af høns fra et liv i fængsel:


Skriv under: Burhøns i Danmark, nej tak!