Smågrise bankes ihjel: Danmarks lovgivning bør ændres med det samme!

19 februar, 2019

Denne nye video fra Danmark viser, hvordan pattegrise der vejer under fem kg, bankes ihjel - en hverdagsbegivenhed i dansk landbrug.


Skriv under: Forbyd aflivning af smågrise ved at banke dem i gulvet

I dansk landbrug er det helt normalt, at grise under fem kilo slås ihjel ved at blive slået mod betongulvet i stalden. Dette resulterer ofte i en langsom og smertefuld død for grisen. 

Synes du også, at denne aflivningsmetode bør forbydes i Danmark?
Underskriv her - sammen kan vi ændre lovgivningen!

*Din underskrift vil blive overleveret til de relevante politikere i Folketinget

Credit: Jo-Anne McArthur / Animal Liberation Victoria

Uhyggelig høj dødelighed i Danmarks enorme produktion

Dødeligheden blandt danske grise er utrolig høj. Hvert år dør ca. 9 millioner pattegrise i de danske stalde svarende til omkring 25.000 pattegrise hver eneste dag.

En del af grisene aflives, fordi de vokser for langsomt, bliver skadede eller syge. Aflivningen foregår, som standardpraksis, ved at slå grisen mod betongulvet i stalden.

Hvad siger lovgivningen om aflivning af smågrise?

Dyreværnsloven § 13:
“Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.”

Den direkte anbefaling om aflivning fra Fødevarestyrelsen:
“Aflivningen sker med et enkelt slag, hvorved pattegrisens hoved og nakke slås så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående”

Credit: Jo-Anne McArthur / Oikeutta

En smertefuld død

Det hænder desværre alt for ofte, at grisen ikke dør "hurtigt og smertefrit", som foreskrevet i dyreværnsloven. Derimod lider grisen i lang tid efter aflivningsforsøget. 

Aarhus Universitet har udarbejdet en undersøgelse af den nuværende aflivningsmetode, som viser, at grisene risikerer at brække nakken for efterfølgende at dø langsomt og smertefuldt af kvælning eller sult og tørst.

Selv hvis slaget rammer præcist, kan der gå fra 3 til 10 minutter, før grisenes hjerte stopper. 

Tyskland har forbudt denne aflivningsmetode

Ovenstående video chokerede Tyskland, som efterfølgende (2013) forbød aflivning af smågrise ved at slå dem mod et fast underlag eller skarp kant. Argumentet for forbuddet er netop, at aflivningsmetoden kan medføre nakkebrud, hvor grisen stadig er i live efter slaget for efterfølgende at dø langsomt af kvælninger eller sult og tørst.

Danmark bør følge trop!

Danmark har en af verdens største produktioner af grise, og landbruget oplyser flittigt, at det har god dyrevelfærd. Alligevel dør millioner af grise i de danske stalde, og mange aflives på brutal vis ved at blive slået ned i et betongulv.

Det er på tide, at vi ændrer lovgivningen til mindst samme standard som Tyskland.

Med din underskrift kan vi sammen forbedre grisenes forhold! 


Skriv under: Forbyd aflivning af smågrise ved at banke dem i gulvet