Dyrerettigheder 2048

8 april, 2009

Udviklingen af menneskerettigheder er sket langsomt og før man vedtog den internationale erklæring om menneskerettigheder i 1948 havde den vestlige verden gennemgået århundreder med undertrykkelse og ulighed. I dag tager de fleste af os retten til ikke at blive tortureret, indespærret uden grund og kunne ytre os frit for givne. Men for de fleste dyr er sagen en ganske anden, for dyr har stadig ingen rettigheder og enhver som kigger indenfor i et industrialiseret landbrug kan se med egne øjne, hvordan levende væsner bliver behandlet som maskiner. Men spørgsmålet er, hvor længe dette vil blive ved og hvornår vi vil tage respekt for dyr for ligeså givet, som vi dag gør de fleste menneskerettigheder.

Spørger man danske folkeskoleelever kan det måske stå til at ændre sig. En undersøgelse lavet af Amnesty International viser, at danske skoleelever har svært ved at nævne konkrete menneskerettigheder.

Men beder man eleverne sige, hvilke kategorier der hører under menneskerettighederne nævner de bl.a. dyrevelfærd og trafiksikkerhed. Ingen af disse ting er i dag garanterede, men i stedet for at lade sig skuffe over elevernes uvidenhed, så kan man tolke undersøgelsen som et tegn på, hvad der i dag er vigtigt for unge og hvilke interesser vi bør beskytte. For hvor skulle dyr, der lider, tænker og føler ligesom mennesker være retsløse? Dyrs status i samfundet ville blive betydeligt hævet ved vedtagelsen af en universel erklæring om deres rettigheder.

Du kan støtte en universel erklæring om dyrs rettigheder ved at give din underskrift til kampagnen Uncaged

Kampagnens mål er at skaffe en international erklæring om dyrs rettigheder 100 år efter FNs vedtagelse af menneskerettighederne.

Hvad er sammenhængen mellem menneskerettigheder og dyrerettigheder. Denne film giver et bud:
Fil Liberation - It's All Connected (long version)

Du kan høre mere om basisen for dyrs rettigheder her.