Red chinchillaerne

25 november, 2019

 

Bed de danske politikere om at indføre bedre forhold for chinchillaer, som Europarådet har anbefalet siden 1999 og som findes i både Sverige og Tyskland.


Chinchillaer lider i små bure. Hjælp os med at få dem ud

I 1999 gav Europarådet en lang række anbefalinger om hvordan man burde holde pelsdyr. I Danmark valgte man ikke at gennemføre den anbefaling, som siger, at chinchillaer skal have bure på mindst 1 meter i højden. I dag er burene kun 40 cm og chinchillaer kan ikke udføre deres naturlige adfærd. De oplever stor frustration og lidelse. Hjælp os med at stoppe det.

Desværre er der tegn på, at problemet kan være stigende i nærmeste fremtid, fordi der kommer flere chinchillaer. Derfor er det vigtigt, at der bliver handlet nu.

Nogle af de adfærdsforstyrrelser man i dag ser hos chinchillaer pga. dårligt burmiljø er: Høj hvalpedødelighed, frygtsom adfærd, anvendelsen af plastikkraver på avlshunner og begrænset adgang til støvbad.

Ser man på forskningen findes der ikke meget. Men erfaringer fra hobbyhold samt internationale eksperters vurdering er, at burhøjden bør være langt over de 40 cm som gælder i dag.

Anima mener at Danmark straks bør følge Europarådets anbefalinger i lighed med de lande vi normalt sammenligner os med, f.eks. Sverige og Tyskland.

Vi baserer dette på en opfattelse af dyrevelfærd, der bl.a. indebærer fri bevægelig for dyr i fangenskab samt et alment anvendt forsigtighedsprincip, hvor man tager udgangspunkt i dyrets naturlige adfærd og lader enhver tvivl komme chinchillaen til gode.

Anima er principielt modstander af al form for pelsavl, men indgår gerne i en konstruktiv dialog med henblik på at forbedre forholdene for dyr, så længe pelsdyravl er lovligt.

Skriv under for chinchillaerne!


Chinchillaer lider i små bure. Hjælp os med at få dem ud