Stop lange dyretransporter nu!

19 august, 2020

Millioner af dyr bliver sendt på lange, stressende dyretransporter ud af landet hvert år. Hvis transporterne skal stoppes, kræver det politisk handling. I forbindelse med de kommende klimaforhandlinger skal Folketinget diskutere transport, som dyretransporter hører under. Hjælp os med at få dyretransporter på dagsordenen.
Skriv under her og fortæl politikerne, at vi er mange, som ønsker de lange transporter stoppet!


Skriv under: Stop de lange dyretransporter nu

Flere og flere grise sendes over grænsen

Siden 2018 er antallet af grise, som sendes til udlandet, mere end fordoblet. 
I 2019 eksporterede Danmark over 15 mio. grise, hvoraf langt størstedelen var smågrise. Smågrisene sendes til opfedning i primært Tyskland og Polen. Mange af grisene må udholde transporter, som er længere end otte timer. Forholdene på landevejene er tæt på ulidelige – Ikke mindst i de varme sommermåneder, hvor varmen inde i transporten oftest er højere end udenfor.

De lange dyretransporter er ikke i nærheden af at være god dyrevelfærd. Selv transporter, der varer under otte timer, er voldsomt belastende for dyrene. Tusindvis af eksportgrise når aldrig deres endedestination, fordi de dør under transporten til samlingsstedet eller må aflives ved ankomsten, fordi de er for medtagne eller skadede. Men dødeligheden på lange transporter er endnu højere for både grise og kvæg. Derfor bør vi i Danmark ikke tillade transporter over otte timer. 


Skriv under: Stop de lange dyretransporter nu