Anima beder om våbenhvile for bjørne

12 april, 2013

Bjørne bliver grusomt dræbt for deres pels. Enten bliver de skudt eller fanget i fælder, hvor de kan sidde i flere dage i smertefulde jerntænder.

Royale vagter har gennem århundreder ført krig mod bjørne for at bruge deres pels til den traditionelle hovedbeklædning. I dag findes der masser af smukke falske pelse, der let kunne erstatte bjørnepels, men traditionen er så stærk, at man foretrækker at lade bjørne lide og dø.


Skriv under: Ingen bjørne skal dræbes for deres pels

Skriv under på vores underskriftsindsamling for at bede Hofmarskallatet stoppe med at bruge bjørnepels.

Undersøgelser af jagten viser, at kun hver 7. skud der affyres af jægere, dræber bjørnen på stedet. I andre tilfælde bliver bjørnen blot såret og stikker af – hvorefter den ofte lider en smertefuld død fra skaderne. I nogle lande er der ikke engang restriktioner på at skyde mødre, der stadig ammer deres unger, hvilket fører til, at en hel familie må dø for moderens pels.

I stedet for at støtte den skamfulde bjørnejagt økonomisk, skulle Danmark i stedet stå frem som et godt eksempel og anvende et humant alternativ til hovedbeklædningerne.

Send også dit eget brev!

Hvis du vil gøre mere end at skrive under, så send et høfligt brev til Hofmarskallatet, hvor du beder om medfølelse for bjørnene.

Hofmarskallatet
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
1256 København K

E-mail: Hofmarskallatet@kongehuset.dk