Ulven kommer!

29 april, 2013

Så skete det. Ulven er tilbage i Danmark. Efter at have vandret 850 km fra Tyskland, blev en ulv set i Nationalpark Thy.  Nyheden var uventet, da vi ikke har haft ulve i Danmark siden 1814. Dengang blev den sidste ulv skudt.

Men ulvens tilbagekomst blev ikke set som en god nyhed af alle. Debatten blandt danskerne - og ikke mindst politikerne har været hård. Spørgsmålet er om naturen er til for mennesker og vi med magt og vold skal regulere den på alle leder og kanter. Eller er der også plads til rovdyr, der lever naturlige liv?

Ulven er i dag en truet art, men alligevel drives der i flere lande jagt på den. I Norge lever ca 20 ulve i landets enorme natur, og alligevel ønsker nogle dem udryddet. De må kun leve i bestemte zoner, er mærket med radiosendere og skydes, hvis de på nogen måde generer mennesker.

SIKKE STORE TÆNDER DU HAR BEDSTEMOR
Miljøordfører Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti er blandt de, som  ikke klapper i hænderne over ulvens genkomst. Han frygter angreb på børn og er bekymret:

Jamen den burde slet ikke være her. Andet end i naturparker.” siger Dohrmann Han frygter, at man i fremtiden er nødt til at sætte elektrisk hegn op for at forhindre ulven i at angribe. Det er især dagplejer og børnehaver, han er bekymret over: “Er de nu nødt til at hegne haverne ind med elektrisk hegn og den slags ting for at holde ulvene ude? Det er jo bekymrende.

Dohrmann beskriver ulven som et grådigt dyr: “Jeg tror jo på, at en ulv som strejfer rundt i strejfesporene, den vil tage de dyr den vil - uden den er sulten. Det var ikke for at spise dem, det var bare for at dræbe.

MANGFOLDIGHED I NATUREN
Derimod glæder Per Clausen fra Enhedslisten sig over nyheden om ulven:

Det synes jeg faktisk i hovedsagen er positivt. Fordi vi har brug for mere mangfoldighed i vores natur,.” Han er heller ikke bekymret: “Man skal være opmærksom på, at ulven er et rovdyr og det skal man selvfølgelig tage hensyn til i sin adfærd. Men ellers synes jeg ikke, man skal bekymre sig. Der findes næsten ingen eksempler på at ulve angriber mennesker, så det mener jeg er meget, meget usandsynligt.

Per Clausen vil heller ikke spærre ulven inde i naturparker, og han hilser ulven velkommen i Danmark: “Ulvene skal leve i naturen. Hvis dyret kan finde sig tilpas med at leve i Danmark, så ser jeg ingen grund til, at de ikke skulle have mulighed for det.

NATURSTYRELSEN: ULVEN ER IKKE FARLIG
Ulvens fremtid i Danmark handler både om fakta og holdninger. Men hvad mener eksperter om sagen? Skal ulven blive eller forsvinde?

Naturstyrelsen mener ikke, at der er nogen grund til at frygte ulven, og de
glæder sig faktisk over ulve i Danmark: “For den danske natur er det en stor opdagelse. Vi har ikke haft bekræftende observationer af ulve i 199 år, og det er et dyr på toppen af fødekæden, som vi ellers ikke har mange af i vores natur”, udtaler Ole Markussen fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen mener ikke, at ulven er farlig. Tværtimod er ulven sky: “Ulven er farlig som alle andre rovdyr, der lever af andre dyr. Men den er samtidig sky og foretrækker øde områder med få mennesker.” Det samme gælder angreb på husdyr, som er meget sjældne og desuden kan forhindres af fårehegn.

Ulvens fremtid i Danmark bliver svær. Men det er vigtigt, at vi ikke lader os styre af frygt og myter.   

VELKOMMEN TIL DANMARK
Grunden til, at mange frygter ulven, kan skyldes de utallige myter, som er forbundet med ulven. Vi hører ofte om glubske, grådige ulve, som hyler mod månen. Men disse forestillinger er langt fra sande. Ulven er et fantastisk dyr, som er stamfader til de hunde mange i dag betragter som familiemedlemmer. Og vi er heldige, at den har valgt at bo i Danmark.

Hos Anima ser vi ingen grund til at spærre ulvene inde eller skyde dem. Vi hilser ulven velkommen til Danmark og glæder os over en berigelse af den danske natur.