Anima på Borgen

27 august, 2020

Hvordan skaber man positive forandringer for dyrene? Svaret er, at der skal mange forskellige indsatser til. Nogle gange er første skridt at oplyse forbrugere om, at der er et problem. Nogle gange er den hurtigste vej til forandring at opfordre virksomheder til at indføre dyrevenlige politiker. Og ofte gange skal der politiske løsninger til. Det kan være strammere lovgivning, skrappere kontrol eller i nogle tilfælde forbud.

Animas politiske arbejde består af et væld af forskellige aktiviteter:

  • Vi skaber folkelig opbakning til konkrete sager og indsamler underskrifter, så politikerne kan se, hvad vej vinden blæser.
  • Vi er i dialog med ordførerne på Christiansborg.
  • Vi nærstuderer lovforslag og bruger vores høringsret til at modarbejde forringelser og fremme forbedringer. 
  • Vi taler med forskere, fagfolk og interessenter.
  • Vi sørger for at tydeliggøre politikernes holdninger og handlinger over for danskerne, så det bliver nemmere at stemme dyrevenligt og holde de folkevalgte fast på deres løfter. 

Et aktuelt eksempel: Dyrevelfærdsloven

Senest har vi eksempelvis brugt en hel del kræfter på den nye dyrevelfærdslov, den lov, som indeholder regler for dyr i landbruget, i hjemmet, i forsøg med mere i Danmark. Loven blev vedtaget sidste efterår, men det er først nu, indholdet rigtig bliver defineret i form af en lang række bekendtgørelser. Bekendtgørelserne er kort fortalt regler, som specificerer, hvordan man skal behandle dyrene - og hvordan man ikke må behandle dem.

Bekendtgørelserne har nu været i høring. Det vil sige, at organisationer som Anima har haft mulighed for at læse bekendtgørelserne og kommentere dem i et såkaldt høringssvar. Vi har gransket bekendtgørelserne nøje for at sikre, at der ikke sniger sig forringelser ind, som kan påvirke millioner af dyrs liv.

Bekendtgørelserne under den nye dyrevelfærdslov er egentlig primært en masse regler for hvordan man skal behandle dyr i landbruget, i hjemme, i forsøg med mere, som man nu har besluttet sig for at samle og omskrive, så det hele er lettere at overskue og forstå. I den proces kan der ske ændringer, både til det bedre og til det værre. Vi har både været optaget at, at intet skulle blive værre, men også påpeget, hvor det ville have været oplagt at forbedre lovgivningen. Her er tre eksempler på bemærkninger fra vores høringssvar:

Stop for skadelig griseavl
Danske grise er avlet til at få alt for store kuld. Det går ud over søernes velfærd og fører til forhøjet dødelighed, og derfor kan man argumentere for, at det faktisk ikke er tilladt i den nuværende lovgivning. Både den gamle dyreværnslov og den nye bekendtgørelse om mindstekrav til hold af grise forbyder nemlig hold af dyr, hvis det ud fra deres fysiologi eller genetik ikke kan forventes at ske uden at skade dyrenes sundhed og velfærd. Når danske grise avles til at føde alt for store kuld, skader det netop dyrenes sundhed og velfærd.

Vi har derfor bemærket, at den nye bekendtgørelse bør præcisere, at avl, der fører til forhøjet dødelighed hos moderdyr eller afkom, ikke er tilladt.

Bedre beskyttelse af kattekillinger
I dag må alle og enhver aflive kattekillinger, som er under en uge gamle. Det vil det fortsat være, hvis den nye bekendtgørelse om aflivning af dyr vedtages uden ændringer, og det er kritisabelt. Den nye bekendtgørelse gør det også mindre tydeligt, at drukning ikke er tilladt.

Vi har også bemærket, at den nye lovgivning bør beskytte kattekillinger bedre og gøre det helt klart, at drukning - som historisk har været en almindelig aflivningsmetode - er forbudt.

Kritik af forringelser for kvier
I Danmark er stalde med såkaldte fuldspaltegulve under udfasning, fordi man har erkendt, at gulvene giver dårlig dyrevelfærd for både grise og kvæg. I dag er det kun tilladt at holde kvæg på fuldspaltegulve, hvis de har adgang til græs i sommerhalvåret. Slagtetyre er dog undtaget det krav og den nye bekendtgørelse lægger op til at slagtekvier også skal være undtaget kravet.

Vi har derfor bemærket, at der er tale om en væsentlig forringelse, som vi tager kraftigt afstand fra. 

Det nytter

Det lyder måske lidt tørt og teknisk, og mange spørger nok sig selv, hvad det hele skal nytte, når man gang på gang bliver konfronteret med, hvor galt det står til med dyrevelfærden. Men det kan altså lade sig gøre at skabe positiv foranding for dyrene gennem politik. Derfor er det afgørende, at vi er nogen, der taler dyrenes sag på Christiansborg.

Det er sådan vi opnår sejre som dem her:
- Forbud mod rævefarme i Danmark
- Oprettelsen af et dyrepoliti
- Forbud mod vilde dyr i cirkus
- EU-flertal for at fjerne støtte til tyrefægtning

Vil du være med til at sikre, at dyrenes stemme bliver hørt på Christiansborg? Støt vores politiske arbejde her