Der har i flere år været blæst om kontrollerne af minkfarme. TV-Avisen kunne i 2011 dokumentere, hvordan en farm der gik glat igennem kontrollen, efterfølgende blev afsløret med over 100 skadede dyr.
 
Det var 100 dyr med slemme skader på den samme farm og det kom frem, at kontrollanten kun havde haft 0,5 sekunder til at se hvert enkelt dyr. Altså langt fra lang nok tid til at opdage alle problemer. Samtidig er der gennem flere år brugt tocifrede millionbeløb på at lave kontrol. Der var således god grund til at overveje om der kom noget ud af indsatsen.
 
Det skulle en revisionsrapport analysere og rette op på. Men nu har Fødevare-ministeren droppet den kritiske rapport, kort før den skulle være klar.
 
KONTROL UNDER LUP?
Afsløringerne af den lemfældige kontrol kastede skygger over et initiativ, der havde kostet skatteborgerne millioner af kroner. Kontrollerne skulle rette op på de mange velfærdsproblemer, der er blevet vist på minkfarme, men nu havde man måske slet ikke fået de informationer, som man regnede med. Hvordan kunne man sige noget om dyrenes generelle velfærd, når der slet ikke var tid til at se alle dyrene?

Kontrollen i 2010 dækkede alle landets minkfarme. I både 2011 og 2012 vil man kontrollere 50% af Danmarks minkfarme. Det skal sammenlignes med, at der normalt tjekkes 5%. Så det er en markant indsats.

Pga. de mange problemer i kontrollen gik Fødevarestyrelsen igang med at evaluere sine tiltag. Man ville finde ud af, hvilke problemer der var, og hvad man kunne gøre ved dem.

Siden sommeren 2011 arbejdede revisionsenheden på rapporten. De holdt møder med både pelsdyravlerne og Anima. Herefter overværede de en række kontroller og gjorde alt for at kortlægge, hvor der kunne strammes op.
 
HVAD MAN IKKE VED, HAR MAN IKKE ONDT AF
Efter måneders arbejde fik enheden besked fra Fødevareministeren. Hun havde nedlagt enheden og arbejdet på deres rapport skulle ikke gøres færdigt. Efter at have brugt millioner på en kontrol, der måske slet ikke virkede og stadig ikke gør det, valgte man altså at spare rapporten væk. Måske fordi det ville stille hele indsatsen i et noget kedeligt lys. Måske var det bedst, hvis man nøjedes med at lave kontrollerne og ikke tænkte nærmere over, om de virkede.
 
Besparelsen skete som led i en generel nedskæring. Men det er påfaldende, at man dropper et næsten færdigt projekt, der skal analysere en aktivitet man fortsætter.
 
DU ER NU NUMMER 110 I KØEN,VIL DU VENTE?
Blandt de problemer der er blevet dokumenteret viser flere tydeligt, at kontrollen
faktisk ikke har afdækket alle de problemer, der er på farmene.
 
Når en kontrollant ville tale med en dyrlæge for at vurdere et problem blev de ofte sat i en lang telefonkø sammen med alle almindelige borgere, der ringer til Fødevarestyrelsen. Mange opgav sikkert at ringe.
 
Når forskellige kontrollanter skulle vurdere det samme problem, så gav det ikke samme resultat. Mange avlere, der har overtrådt loven er måske sluppet med en advarsel, hvor der faktisk skulle være brugt en skrappere sanktion.
 
En video optaget af Kopenhagen Fur selv viste, hvordan den slags kan foregå:
 
Kontrollant: “Hvad med de store hanner her, de hiver også rørene med ind i burene.”
 
Avler: “Ja nogen af dem gør jo. Der skulle gerne være rør der også, det er det måske ikke. Nå der er ikke, der skulle ellers være rør i dem alle sammen!”
 
Kontrollant: “Det er fint, det er fint.”
 
Kontrollanten ser altså en klar overtrædelse af loven, men ignorerer den uden nogen god grund. Endda foran snurrende kamerarer.
 
DET GÅR FREMAD
Branche og kontrol har været enige om, at tingene gik i den rigtige retning. Også
selvom der stadig var 50% af landets farme, der ikke holdt loven. En måde man har opnået bedre resultater på er ved at ændre kontrollen. Tidligere fik minkavlere bemærkninger, hvis de ikke fulgte loven. Men efter dystre tal tilførte man kontrollen et nyt begreb. En farm kunne nu være OK - med bemærkning. Altså man holdt ikke loven, men det fik man så lov til.
 
På samme måde fik minkavlere pludselig lov til at aflive dyr under kontrollen uden der blev skrevet hvorfor. Dyrene har sikkert været i en sørgerig forfatning. Og var kontrollen ikke kommet, så kunne det være fortsat. Altså netop den slags situationer, hvor syge og skadede dyr ikke bliver hjulpet.
 
Minkavleren Michael Møller blev landskendt, da han i 2009 udtalte til TV2 om sine skadede mink at han godt vidste det var galt fat men jeg vidste jo ikke I kom. I 2011 afliver Michael Møller 4 mink under et kontrolbesøg og slipper uden anmærkninger. Hvordan mon de dyr faktisk havde det?
 
Var det eksempler som disse ministeren ikke ønskede nedskrevet i en officiel rapport? Vi kan kun gætte, men sikkert er det, at dyrene bliver de store tabere, hvis kontrollen ikke virker.
 
NÅR DER GÅR POLITIK I DYREVELFÆRD
Fødevareministeren sidder med en dårlig sag på hånden. Hun har selv arbejdet på en minkfarm og kender privat ledende minkavlere i Europa. Samtidig vil hun gerne profilere sig på dyrevelfærd. Men ingen kan vel efterhånden være i tvivl om, at der ikke findes god dyrevelfærd på minkfarme, i Danmark eller noget andet sted.
 
Hun har malet sig op i et hjørne ved i klare vendinger at forsvare et system, hvor vilde rovdyr holdes i små bure og lider forfærdeligt.
 
HVOR ÅBNE ER DE DANSKE MINKFARME?
Måske lagde du mærke til pelsdyravlernes arrangement med åbent hus. Her kunne man angiveligt se, at dyrene havde det fint. Avlernes formand fortalte meget klart, hvordan den slags foregår, da han blev interviewet af Horsens Folkeblad. Tage Pedersen sagde: »På en åbent hus-dag har vi selvfølgelig ryddet op på farmen, det tror jeg alle gør, inden der kommer gæster. Men folk er altid velkomne her. Skiltet ude ved vejen, hvor der står Kom og besøg min minkfarm, står der hver dag.«
[BILLEDE hojre-justeret:]mink3.gif
 
På Fyn fortalte minkavler Jens Arne Bøgelund Christiansen. Selvfølgelig har dyrene fået lidt ekstra halm i dag, og jeg har også malet og fejet. Fordi han gerne vil nedbryde den mistro, der er opstået omkring erhvervet og minks sår og skader.
 
Åbent hus er altså ikke et indblik i en helt almindelig dag på en minkfarm. Det er et glansbillede. Men kan man så bare komme en anden dag, hvis man vil? Det ville TV2s program Razzia gerne, men pludselig var budskabet et noget andet. TV-programmet ville gerne følges med Det veterinære rejsehold, når de lavede kontrol på minkfarme.
 
Her gav Landbrug & Fødevarer den klare udmelding, at minavlere og andre landmænd skulle smække døren i, når medier bad om at komme indenfor. Men
er de så heller ikke velkomne hos Tage Pedersen, som han lige sagde?
 
Åbenbart ikke. Tage Pedersen siger nu »Vi har ikke spor imod de uanmeldte besøg fra rejseholdet, men vi ønsker ikke at bidrage til at underholde samtidig «. Vil man besøge en minkfarm, så har vi for eksempel lige holdt åbent hus i maj, og vi er med i Åbent Landbrug i september.”
 
Man må altså gerne komme, når der er ryddet op, dyrene har fået ekstra halm og der er malet og fejet. Ellers skal man holde sig langt væk, især hvis man er journalist. Så fik vi vist den på plads.
 
I 2011 fandt rejseholdet mange lovovertrædelser på landets minkfarme. Faktisk så mange, at de politianmeldte 21% af de farme de besøgte. Men den del af virkeligheden er selvfølgelig ikke en del af minavlernes åbenhed.