Kina, red de vilde dyr!

13 marts, 2020

Efter corona-virussen har spredt sig fra Kina til resten af verden har manges øjne været rettet mod de markeder med vilde dyr, hvor smitten menes at være startet.

Kina har nu lukket 19.000 farme, hvor dyrene opdrættes. Samtidigt har man også indført et totalforbud mod at spise visse vilde dyr, som trådte i kraft omgående. Det vil redde mange vilde dyr, men der er smuthuller i loven, som bringer både dyr og mennesker i fare.

Derfor beder vi med vores partnerorganisationer over hele verden nu Kina om at handle og give de vilde dyr bedre beskyttelse ved at indføre:

  • Et forbud for opdræt af alle vilde dyr til kommercielle formål såsom pels
  • Stoppe handlen med alle vilde dyr og produkter herfra
  • Forbyde markeder hvor handel og spisning af alle vilde dyr finder sted

For at vise Kina, at spørgsmålet har stor international opmærksomhed, indsamler vi underskrifter. Din stemme er vigtig for at skabe den nødvendige forandring!


Skriv under: Kina stop opdræt og handel med vilde dyrTruslen fra de våde markeder
Det menes, at virussen har sit udspring i flagermus. Den er så sprunget til mennesker. Enten ved at flagermus er blevet spist, eller også er den gået igennem andre dyr, som er til stede på de våde markeder. Markederne har fået den betegnelse, fordi der bliver handlet med levende dyr, og mange af dyrene slagtes direkte på markedet, hvilket medfører at vand, blod og dele af dyrekroppe flyder rundt.
På sådan et marked skete skaden. Her stod katte, hunde, slanger, mink og murmeldyr i bure, og et skilt hævdede endda, at en bod kunne skaffe levende aber til kunderne.

Dyrene på markederne er typisk stressede af at være spærret inde i den hektiske atmosfære. Samtidigt er de så tæt på hinanden, at forskellige sygdomme kan spredes og ændre dele af deres genetiske sammensætning. Så når mennesker vælger at stuve mange dyr sammen på lidt plads, så øger de også risikoen for spredning af sygdomme.Kan vi lære af fortiden?
Da den lignende sygdom SARS spredte frygt over kloden, var kilden til sygdommen også dyr. Desmerkatte blev identificeret som den mest sandsynlige kilde. Men alligevel stoppede dette ikke udnyttelsen af vilde dyr i Kina.Tværtimod har man fra regeringen opfordret folk at starte nye farme med opdræt af vilde dyr til traditionel, kinesisk medicin eller kød.

Farmene blev oprettet som led i en strategi, hvor industrien skulle være med til at udvikle fattigere dele af landet. I en rapport fra det statslige nyhedsbureau Xinhua kan man se, at der fra 2005-2013 blev givet tilladelse til 3.725 farme med henblik på opdræt af vilde dyr.

Luk smuthullerne, Kina.
Selvom Kina har udvist handlekraft ved at forbyde spisning af vilde dyr og lukke de mange farme, så har økonomiske interesser fået lov til at påvirke beslutningen. Vilde dyr er nemlig blevet undtaget fra de nye initiativer, hvis de står på en liste over husdyr, som regeringen lavede i 2006.

Den undtagelse gælder pt. hele 54 arter. Arter der opdrættes i milliontal, hvoraf flere var til stede på markedet i Wuhan, og som menes at kunne være vært for Coronavirus.

Det er så tragisk en situation for hele verden. Men vi må bruge tragedien til at lære og forebygge. Derfor håber vi, at det kan blive første skridt på vejen mod et Kina, hvor vilde dyr værdsættes og beskyttes i stedet for at blive udnyttet, siger Animas direktør Joh Vinding.

Her overleverer vi vores opfordring til Kinas regering ved ambassaden i Hellerup.


Skriv under: Kina stop opdræt og handel med vilde dyrLevende gæs og ænder venter på slagtning på et marked.

Slanger og pangoliner står i tæt i bure


Fotos:
Dan Bennett 
Wolf Gordon Clifton / Animal People, Inc.
Animal Equality
Daniel Case