Stadig flere lande i Europa tager skridt til at forbyde pelsdyravl eller sætter meget stramme regler for industrien. På dette kort kan du løbende følge udviklingen i de forskellige lande.

Landene er inddelt i 3 kategorier.

Grøn: Lande der har forbudt pelsdyravl

Brun: Lande der har begrænset eller umuliggjort pelsdyravl gennem strenge krav til dyrenes velfærd

Rød: Lande hvor der endnu ikke er sket nogen fremskridt