Anima har siden år 2000 arbejdet intensivt på at få stoppet salget af hunde- og kattepels, hvilket har resulteret i handelsforbud i Danmark og EU. Her kan du læse om vores arbejde og resultater skridt for skridt. Selvom kampagnen er vundet ses pels fra hunde og katte stadig i tøj, der sælges med fejlmærkning.

November 2006:
EU forbyder handel og import af hunde- og kattepels

November 2005:
Nye afsløringer af handel med hunde- og kattepels

Oktober 2003:
Sidste lovlige salgsdato for hunde- og kattepels

Maj 2003:
Flertal i Folketinget for et dansk forbud

September 2002:
200.000 underskrifter til Lene Espersen

Januar 2002:
Skindhuset kaster håndklædet i ringen


EU forbyder hunde- og kattepels

Helt som forventet meddelte EU-kommissionen d. 20. november, at man vil introducere et forbud mod hunde- og kattepels gældende for hele EU.

I Danmark har Anima, Inges Kattehjem og Dansk Kennelklub samarbejdet om et forbud siden Anima kunne dokumentere en omfattende handel med pelsprodukter fra hunde og katte. Hunde og kattepels bliver anvendt til alt fra pelshuer til kanter, kraver og endog i kattelegetøj. Efter en stor underskriftindsamling var der bredt flertal i folketinget for et dansk forbud mod handlen, og nu har EU valgt at tage samme skridt.

Beskeden vi har modtaget fra EUs forbrugere har været klar og tydelig. De finder det uacceptabelt at opdrætte hunde og katte for deres pels og ønsker ikke at produkter, der indeholder sådan pels bliver solgt på det europæiske marked, udtalte kommissær for sundhed og forbrugerbeskyttelse, Markos Kyprianou.

Over to millioner hunde- og katte beregnes hvert år at måtte lade livet på den mest grusomme vis. Filmoptagelser har gentagne gange vist, hvordan dyr bliver flået levende for deres pels.

Dette er en stor sejr for Anima, der var den første organisation i Danmark, som tog problemstillingen op, og ikke mindst for de dyr som forhåbentlig nu vil få sparret deres liv for en overfladisk mode.

Desværre vil der stadig være problemer for dyrene, da efterspørgslen efter pels i Asien er stigende, bl.a. pga. massiv dansk markedsføring af minkpels, og fordi pelshandlere fortsat skruppelløst fejlmærker pelsprodukter for at gøre dem lettere at sælge. Blandt de mange billige pelsprodukter, der findes i modebutikker og dyrehandlere vil der utvivlsomt stadig findes hunde- og kattepels til salg. Selvom dette er et stort fremskridt og en glædens dag, bør vi huske på, at så længe der er efterspørgsel efter pels vil dyr i Asien eller Danmark betale prisen med deres velfærd og liv.

Det kræver 12 til 15 voksne hunde at lave en pelsfrakke af hundepels.

Der dræbes 24 katte til en kattepelsfrakke.

Hundepels kaldes ofte: Gae-wolf, sobaki, Ræv, Asian jackal, vaskebjørn, goupee, loup d'Asie, Corsac fox, dogues du Chine

Kattepels kaldes ofte: kanin, house cat, vild kat, katzenfelle, rabbit, goyangi, mountain cat

EU-kommissionens plan er at: 

Blokkere for import af hunde- og kattepels ved unionens grænser

Straffe personer som handler med hunde- og kattepels

Opfordre medlemslande til at dele information om, hvordan man kan identificere hunde- og kattepels.

Kommissionen mener, at medlemslandenes forpligtelse til at udføre kontrol med om hunde- og kattepels importeres til deres land vil tegne et klarere billede af, hvor stort omfanget af handlen er og hvor produkterne stammer fra.


Nye afsløringer af brutal handel med hunde- og kattepels

Selvom Danmark har valgt at forbyde handlen med hunde- og kattepels betyder dette ikke, at den er stoppet. Nye optagelser fra Kina viser med tydelighed, at industrien fortsætter, og at millioner af dyr stadig lider for en pervers mode. Den internationale pelsindustri har ansvaret med sit massive markedsføringsbudget, der er med til at skabe efterspørgsel efter pels og give det status.

Der er sammenhæng mellem enhver form for brug af pels uanset om det drejer sig om en krave eller en hel minkpels og de hunde og katte, der bliver brutalt flået levende, mens du læser dette.

Hunde- og kattepels kan kun identificeres gennem dyre laboratorieprøver, så der er ingen måde at vide hvad – eller hvem – du køber.


Sidste lovlige salgdato for hunde- og kattepels var 1. oktober 2003

Fra d. 1. oktober blev det ulovligt at sælge og importere hunde- og kattepels i Danmark. Overtræder man loven, vil dette kunne straffes med højest 4 måneders fængsel. Dette er en fantastisk sejr og alle, der har bidraget til at kampagnen førte til dette forbud kan med rette være stolte. Vi skal dog ikke hvile på laurbærene nu. Der er stadig meget arbejde på dette område, da Danmark kun er det andet europæiske land efter Italien, der har forbudt handlen. Vi arbejder internationalt for at andre lande kan komme med på vognen, og der ikke skal dræbes flere dyr for forfængelighed. 

Vi har vist, at aktivt arbejde for dyr nytter og nu vil vi gøre arbejdet færdigt.

Vi er dog sikre på, at hunde- og kattepels stadig vil blive solgt her i Danmark. Det er helt umuligt at vide, hvilket dyr en pels kommer fra, når den er blevet farvet og barberet sidder som krave på en jakke mærket kaninpels, selvom det er kattepels. Vished for pelsens oprindelse kan man kun opnå gennem laboratorieprøver, som er meget dyre.

Ser man på den generelle passivitet i dyreværnssager, så er det svært at forestille sig, at offentlige myndigheder vil bruge ressourcer på at teste tøj fra modeforretninger. Den synlige del af salget bør nu være standset, men der er stadig behov for at fjerne alt pels fra moden for at komme problemet til livs.


Fleretal i folketinget for dansk forbud

I dag var en milpæl i Animas mangeårige arbejde for at stoppe den barbariske handel med hunde- og kattepels i Danmark.

I dag var dagen, hvor det danske folketing havde sin første behandling af et lovforslag, der helt efter vores ønsker, vil gøre import af hunde- og kattepels ulovligt.

Alle partier var grundlæggende enige i, at den åbenbare mishandling som pelsindustrien her står for skal afskaffes med det samme.

Mens justitsministeren sagde, at hun stadig ventede på svar fra forskellige internationale instanser for at sikre, at et danske forslag vil være helt igennem lovligt. Men alle partier var enige om at finde en løsning på problemerne for ikke ”at bruge andres tøven som et skjold mod dansk handling i den her sag.”, som Morten Bødskov udtrykte det.

Lovforslaget skal nu behandles yderligere i retsudvalget, men med den overvældende politiske velvilje, som her kom frem synes der ikke at være nogen hindringer for forbudet. Det er i sandhed en glædens dag for dyrene og de mange mennesker, som har arbejdet hårdt for denne lov.


200.000 underskrifter til Lene Espersen

Først og fremmest en stor tak til alle de mennesker der har samlet underskrifter ind til Anima, vi har stået for en rigtig god del af de 200.000 underskrifter der blev samlet. I er bare rigtig gode!

Tirsdag d. 24 september blev dagen hvor Anima i samarbejde med Inges Kattehjem og Dansk Kennel Klub afleverede de mange tusinde underskrifter for et forbud mod hunde- og kattepels.

Sækkevogne måtte tages i brug for at få de 200.000 underskrifter op på Lene Espersens kontor.

Lene Espersen var tydeligt bevæget af situationen og tilkendegav sin personlige væmmelse ved at have set programmet 'Flået levende'. Hun tilkendegav, at hun ønsker et dansk forbud, men mente ikke hun kunne pga. EU-lovgivning om varernes fri bevægelighed. Altså hvis det er lovligt at importere hunde- og kattepels til andre EU-lande, så skal det også kunne sælges i Danmark.

Ministeren tilkendegav (dette har tidligere været skrevet i et svar fra hende til retsudvalget på baggrund af et spørgsmål Margrethe Auken rejste for Anima) at hun ville arbejde for et sådant forbud på EU-niveau. Hun havde skrevet til EU-kommissionen for at gøre opmærksom på at hun ville have dette sat på dagsordenen under det danske EU-formandskab.

Ministeren ville på spørgsmål fra Anima undersøge det lovforslag som var på vej i England for at forbyde hunde- og kattepels. Italien og USA har allerede forbudt dette, men ministeren var ikke sikker på om Italiens lov holdt i forhold til EU.

Cosmo, den tidligere Big Brother beboer og vært på TV Danmark, slutter op om Animas arbejde for et forbud mod hunde - og kattepels. Ud over at sætte den 200.000'ende underskrift overrakte han en lille uskyldig kurv med små dukker af katte til Lene Espersen. En stor del af hunde- og kattepels sælges nemlig forklædt som små sjove dyr, detaljer på modetøj, legetøj til dyr m.m. Så med denne kurv på sit bord vil Lene Espersen blive mindet om hvor omfattende problemet er og altså blive fastholdt i det arbejde der nu ligger foran hende. En lille kurv med kattedukker, men gennem sådant legetøj ender tusinder af skindene fra de dræbte hunde og katte.


Skindhuset kaster håndklædet i ringen

Hele sagen om hunde- og katte pels i Danmark startede i 2001, da aktivister fra Anima opdagede, at Skindhuset i København forhandlede disse pelse. Det førte efter kort tid til en massiv kampagne for at få forretningen til at stoppe salget.

1-2 gange om ugen protesterede aktivister fra Anima foran forretningen og talte med Skindhusets kunder om at boykotte forretningen til ejeren stoppede salget af hunde- og kattepels.

Efter mere end 1 års kampagne, 40 protester og uddeling af tusindvis af flyveblade har Anima vundet sin kampagne mod Skindhuset, der via deres advokat meddelte, at de ophører med deres salg af hunde- og kattepels. Dette er en vigtig sejr, da Skindhuset havde tusindvis af hunde- og kattepelse på deres lager, og utvivlsomt var en hovedforhandler i Danmark.

Danmark har forbudt rævefarme. Læs alt om baggrunden for loven.
Anima har siden år 2000 arbejdet intensivt på at få stoppet salget af hunde- og kattepels, hvilket har resulteret i handelsforbud i Danmark og EU.
Efter måneders pres er den store modekoncern Inditex endelig kommet til fornuft og har indført en pelsfri politik. Inditex ejer bl.a. Zara og har 2064 butikker i 52 lande.
Kæmpe sejr for pelsdyr: IC Companys pelsfri igen. IC Companys omsætter for over 3 milliarder kr. årligt. De ejer 200 forretninger og deres varemærker sælges i over 9000 forretninger verden over.
Europa-Parlamentet vedtog i formiddag med stemmerne 550 for og 49 mod et forbud mod import- og handel med sælprodukter i EU