For tredje år i træk afdækkede Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet systematisk dyremishandling på norske pelsfarmer. I sommeren og efteråret 2010 har de to organisationer dokumenteret forholdene på 40 pelsfarme over hele landet. Nu kræver de to organisationer, at Brekk holder sit løfte og trækker støtten til erhvervet.

De har kniven på strupen. (...) Min støtte vil forsvinne den dagen det på nytt dokumenteres utilbørlige forhold. Sådan lød det da landbrugsminister Lars Peder Brekk i 2009 blev konfronteret med billder af lidende pelsdyr på norske pelsfarme.

Nye afsløringer af dyremishandling
height=236Fra juni til oktober i år har Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge besøgte 40 pelsdyrfarme fra Nordland i nord til Agder i syd. Tusindvis af billeder og flere timer med videodokumentation fra pelsfarmene viser mink og rev med alvorlige skader og sygdommer. Dyr med afbidte ben, haler og ører, smertefulde bidskader og stereotyp adfærd var almindelige syn på farmene. Årets undersøgelser bekræfter at lovene som regulerer pelsnæringen ikke kan klare at forhindre, at dyrene på pelsdyrfarmene lider hver eneste dag.

Det er forfærdelige tilstande på norske pelsfarmer: Dyr som løber hvileløst rundt i trange trådnetbure, skadede dyr og mødre som dræber deres egne unger. At sige at dyr lider i bure er en underdrivelse. I naturen har mink behov for at svømme og jage i vand, mens ræve har et behov for at grave og løbe over store afstande. Et liv indespærret i et trådnetbur driver dyrene til vanvid. Burliv kan aldrig tilfredsstille pelsdyrenes behov fortæller Odd Harald Eidsmo informationsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dette er tredje år i træk, hvor dyreværnsfolk har dokumenteret forholdene på norske pelsdyrfarme. Totalt er over 180 farme blevet inspiceret siden foråret 2008. Undersøgelsen viste at meget lidt har forandret sig for dyrene. De fysiske krav i forskrifterne er i år noget, som de fleste farme opfylder, men skaderne og sygdommene hos dyrene er fortsat udbredte.

Situationen uændret på pelsfarmene
Jeg har besøkt pelsfarmer i tre år nu, og jeg er forfærdet over den behandling pelsdyrene får på norske pelsfarmer. Vore undersøgelser beviser at reglerne for pelsdyrerhvervet ikke på nogen måde targer hensyn til dyrenes behov. Forskriftene er slet og ret en hån mod dyreværnsloven” siger Per Arne Tøllefsen fra Nettverk for dyrs frihet.

“Da Lars Peder Brekk igangsatte arbejdet med nye regler for pelsdyrerhvervet havde han et forbehold - branchen skulle sikres overlevelse. Det er utroligt kritikværdigt at landbrugsministeren som skal sørge for dyrevelfærden i Norge vælger at sætte økonomiske hensyn før dyreværnsloven. Nu har vi fået nok. Vi kræver at Brekk holder sit løfte og nedlægger branchen fortsætter Tøllefsen.

Lars Peder Brekk har givet pelsdyravlerne chancer nok. Nu skal han vise handlekraft og luge ukrudtet ud. Tiden til afvikling af pelsdyravl er overmoden,” siger Odd Harald Eidsmo.