Er pels naturlig mode?

Kun hvis man mener det er naturligt at indespærre vilde dyr i små bure og samtidig forurene voldsomt men ellers ikke.

Pelsbranchen har i mange år hævdet, at pels er miljøvenligt. Følgende fakta viser en helt anden virkelighed.

I 2003 fastslog Miljøstyrelsen, at danske pelsfarme belaster miljøet med ligeså mange næringsstoffer fra gylle som en halv million mennesker. Faktisk forurener minkfarme mest af alle typer landbrug per dyreenhed.


Vildledende markedsføring
Forbrugermyndigheder i England, Holland, Finland, Italien og Danmark har forbudt pelsindustrien, at reklamere for pels som økologisk. Den hollandske reklamemyndighed skrev i sin dom følgende:

Tager man måden pelsen produceres på i betragtning - ved hjælp af fældefangst (ofte med rævesaks), pelsfarme, og som restprodukter fra industrielt husdyrhold- kan det ikke hævdes, at pels er økologisk. Ifølge vor vurdering har pels trods alt ingenting med det naturlige forhold mellem dyr og det miljø de lever i at gøre. Bearbejdningen af pelsprodukterne kan heller ikke kaldes økologisk eller miljøvenlig, da der bruges stoffer, som er miljøskadelige...Ifølge vor vurdering prøver de tiltalte (The Dutch Fur Institute) på en uacceptabel måde at drage fordel af den øgede bevidsthed omkring miljøspørgsmålet

Garvning
Klassificeringssystemet - Industrial Pollution Projection System - der er skabt af en videnskabelig gruppe nedsat af Verdensbanken regner skindgarvning blandt de fem mest miljøfarlige industrier i verden.

Garvningen bruger bl.a. Krom, perkloretylen og monoklorbenzen. Krom er et tungmetal, som ødelægger vandmiljøet, perklotylen og monoklorbenzen er opløsningsmidler, der bidrager til drivhuseffekten og er svære at nedbryde i naturen.

Fake fur
Nogle forsvarer brugen af pels med det argument, at imiteret pels forurener mere. Da pels som udgangspunkt er unødvendig luksus, kan det diskuteres om det er nødvendigt at finde et alternativ. Det er dog åbenlyst, at der findes et utal af materialer udover pels. Naturstoffer såsom bomuld og hamp eller syntetiske stoffer kan dække vores behov for varme. Hverken bjergbestigere eller polarforskere bruger pelsfrakker, da syntetiske materialer kan gøres varmere end selv den tykkeste pels og vejer mindre.

Tager man udgangspunkt i det mest forurenende kunststof oliepelsen, så kræver den 20 gange mindre energi at producere end dyrepels. Dette skyldes, at der skal bruges utrolig meget energi på at bygge pelsfarme, fodre dyrene og bortskaffe deres gylle. Pelsen transporteres samtidig ofte til andre lande og det meste pels fra Danmark ender således i Kina. Du kan se en fortegnelse over kilder ved at downloade hæftet: Hvad du bør vide om pels og pelsdyr.

Faunaforurening
Mink hører som art ikke til i den danske natur, og de som slipper fri fra farme, som ikke har ordentlige hegn anretter ofte stor skade. Minken klarer sig nemlig fint i naturen, da den stadig har alle sine naturlige instinkter. Visse pelsfarmere vælger også selv at slippe mink fri og dermed forurene den danske fauna til skade for fugle og natur.