Køer kan lide udfordringer, og ifølge forskere bliver de glade, når de er færdige med en opgave, eller bruger deres intellekt til at klare en forhindring. I en artikel om koens intelligens, skriver en journalist, at ”Donald Broom, professer i dyrevelfærd på Cambridge Universitet, fortæller, hvordan køer kan blive glade af at løse intellektuelle udfordringer.

I en undersøgelse udfordrede forskere dyrene med en opgave, hvor de var nødt til at finde ud af, hvordan de skulle åbne en dør, før de kunne få mad. I forsøget brugte man et elektroencefalogram til at måle deres hjernebølger. ”Hjernebølgerne viste deres ophidselse; deres hjerteslag gik op, og nogle af dem hoppede og sprang endda. Vi kaldte det deres AHA-øjeblik”, sagde Professor Broom.

Forskning har vist, at køer tidligt kan se årsagssammenhænge – et stensikkert tegn på deres højtudviklede erkendelsesevner. For eksempel kan køer lære at skubbe til et håndtag for at betjene et drikketrug når de er tørstige, eller trykke på en knap med deres hoveder for at få korn når de er sultne. Ligesom mennesker og andre dyr, kan køer også hurtigt lære at holde sig væk fra ting der gør ondt, fx elektriske hegn og uvenlige mennesker.

På grund af deres komplekse sociale evner, har køer også evnen til at lære fra hinanden, ligesom det også er tilfældet med hunde. Hvis en ko i en flok får stød fra et elektrisk hegn, vil resten af flokken ifølge The Humane Society of the United States blive alarmeret og lære at undgå dette. Kun et fåtal af de andre køer vil få stød.

Køer glemmer aldrig et sted eller et ansigt
Køer glemmer ikke, hvad de har lært. Forskning har vist, at disse dyr har imponerende god hukommelse. Køer husker deres hjem og kan finde tilbage til deres yndlingssteder.

Ifølge en rapport om koens adfærd demonstrerede køer en god rummelig hukommelse: De husker, hvor ting er placeret, de kan huske ruter, vandhuller, ly og hvor deres nyfødte kalv ligger”. Forskere er også kommet frem til, at køer kan huske de bedste spisesteder på en græsmark, og at de bruger deres rummelige hukommelse til at guide sig selv tilbage til de bedste steder.

Historier om køer som bruger deres navigationsevner til at finde hjem igen efter at være blevet solgt på auktion er almindelige. Nogle køer glemmer heller aldrig dem som har gjort dem fortræd, og de er kendt for at bære nag til andre køer i deres flok.

Rosamund Young genfortæller en strid mellem en bedstemorko og dens datter. Bedstemorkøer hjælper ofte deres døtre med moderrollen, men koen Olivia ville ikke være med til dette. Den var konstant ved sin kalvs side, og den ignorerede sin mors tilbud om at hjælpe med at passe kalven. Olivias mor marcherede til sidst fornærmet af sted til en anden mark, for at græsse med sine venner og ”talte” aldrig med sin datter igen. Køer husker også og bærer nag til mennesker, som har gjort dem eller deres familiemedlemmer fortræd.